Tytuł Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
ISSN 2082-7547
Wydawca Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
2009, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Bronisław H. Bladocha Marian S. Wolański s. 9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prof. dr Burkhard Welkener - Jubilat : przyjaciel Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, Polkowic i Polski Bronisław H. Bladocha s. 13-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prof. dr Burkhard Welkener - Jubilar : der Freund der DWSPiT, der Stadt Polkowice und Polen Bronisław H. Bladocha Sylwia Dzięglewicz (tłum.) s. 16-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
To, co robimy, stanowi o nas... Marek Tramś s. 19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Alles, was wir machen, spricht über uns... Marek Tramś Sylwia Dzięglewicz (tłum.) s. 20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prof. Welkener - ambasador Polkowic w świecie biznesu Wiesław Wabik s. 21-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prof. Welkener - der Botschafter der Stadt Polkowice in der Businesswelt Wiesław Wabik Sylwia Dzięglewicz (tłum.) s. 23-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Udało nam się wiele osiągnąć Emilian Stańczyszyn s. 25-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wir haben viel erreicht Emilian Stańczyszyn Sylwia Dzięglewicz (tłum.) s. 27-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mein Leben und Arbeiten in Polkowice Burkhard Welkener s. 29-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Moje życie i praca w Polkowicach Burkhard Welkener Sylwia Dzięglewicz (tłum.) s. 31-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kalendarium Burkhard Welkener Sylwia Dzięglewicz (tłum.) s. 33-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Faktoren der internationalen Standortwahl Burkhard Welkener s. 39-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki wyboru międzynardowej lokalizacji przedsiębiorstw Burkhard Welkener Sylwia Dzięglewicz (tłum.) s. 45-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozważania nad naturą powszechnej demokracji, państwa socjalnego i kapitału Anna Ząbkowicz s. 51-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
God and the constitution : Polish constitutional confusion Ryszard Paradowski s. 61-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Internet jako źródło komunikacji polityków z wyborcami Bronisław H. Bladocha s. 69-79
  Zacytuj
 • Udostępnij
Brytyjski system antyterrorystyczny - ewolucja procesu legislacyjnego Arkadiusz Z. Kotliński s. 81-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonariusze międzynarodowi - zarys problemu Wojciech Kilarski s. 91-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polskie spory o "politykę historyczną" w latach 2004-2009 Jakub Bogucki s. 101-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacja osób niepełnosprawnych w uwarunkowaniach prawno-społecznych Polski w kontekście międzynarodowych pryncypiów prawnych i nauczania społecznego Kościoła Tomasz Czernik s. 115-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wolontariat i filantropia Polaków Bernadetta Nitschke s. 129-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poznawcza psychologia przedsiębiorczości - specyfika myślenia przedsiębiorców Zbigniew Piskorz s. 143-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedstawiciele pracowników w organach zarządzająco-nadzorczych podmiotów gospodarczych na tle przykładów z wybranych krajów UE Jolanta Dmowska s. 167-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od kartelu do wolnego rynku : deregulacja sektora transportu lotniczego w USA Jerzy Ząbkowicz s. 175-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyzwania demograficzne z perspektywy problemu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Bartosz Michalski s. 201-222
  Zacytuj
 • Udostępnij