Tytuł Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
ISSN 2082-7547
Wydawca Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
2014, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Włodzimierz Olszewski Marian S. Wolański s. 7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rada Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Kuczma s. 11-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Chorwacja we współczesnych stosunkach międzynarodowych z państwami Korytarza Środkowoeuropejskiego Małgorzata Łakota-Micker s. 25-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Odnowa kultury żydowskiej w polskim społeczeństwie Sandra Singer s. 39-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podstawowe problemy Chin w świetle przebiegu 18. Kongresu KPCh - listopad 2012 roku Zbigniew Wiktor s. 55-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej na spadek bezrobocia Janina Bolejko Bogdan Leszkiewicz Zbigniew Pleśniarski s. 81-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Support for business in Poland, Russia and Romania Andreea-Cătălina Maria Zdzisław Pólkowski s. 93-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czeskie inwestycje zagraniczne w Polsce po 2004 roku : zarys problematyki Jan Walczak s. 119-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zwrot szacunkowy w konstrukcji zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego Paweł Borszowski s. 141-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procedura audytu wewnętrznego na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Paulina Bieś-Srokosz s. 157-167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prezydencki projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym : wybrane zagadnienia Paweł Kuczma s. 169-183
  Zacytuj
 • Udostępnij
Theoretical, technical and practical aspects of e-administration Zdzisław Pólkowski Ana-Maria Radu s. 185-209
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ polityki samorządu lokalnego w zakresie sportu zawodniczego na jakość życia mieszkańców na przykładzie Gminy Polkowice Jolanta Rubiś-Kulczycka s. 211-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykroczenia z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych de lege lata i de lege ferenda Janusz Sawicki s. 229-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
Odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz zakładu energetycznego - wybrane aspekty podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Marcin Szymankiewicz s. 249-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011 wobec sąsiadów - uwarunkowania i kierunki", Polkowice, 21 listopada 2013 r. Paweł Kuczma s. 269-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "10 lat Polski w Unii Europejskiej", Szklarska Poręba, 30 maja - 1 czerwca 2014 r. Paweł Kuczma s. 273-275
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje dla autorów s. 279-282
  Zacytuj
 • Udostępnij
Noty o autorach s. 285
  Zacytuj
 • Udostępnij