Tytuł Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
ISSN 2082-7547
Wydawca Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
2011, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Marian S. Wolański s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pojęcie "przedsiębiorstwo" w acquis communautaire Jakub Kociubiński s. 9-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Identyfikacja okazji przedsiębiorczych - modele i badania Zbigniew Piskorz s. 25-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Płeć menedżerów Anna Wilk s. 45-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
E-commerce in Romania and in Poland Marius Nastase Zdzisław Pólkowski s. 57-79
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozycja geopolityczna i geostrategiczna Rosji po rozpadzie ZSRR Arkadiusz Z. Kotliński s. 83-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Białoruska polityka neutralności i bezatomowości w latach 90. Rafał Czachor s. 97-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inicjatywy społeczno-kulturalne na pograniczu polsko-czeskim po 1989 r. a dziedzictwo Solidarności Polsko-Czechosłowackiej Jan Walczak s. 107-129
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane obszary działalności Pierwszych Dam RP w latach 1995-2011 Martyna Rogala s. 131-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy bezpieczeństwa w stosunkach francusko-amerykańskich w świetle "Le Figaro", "Le Monde" i "Libération" 2007-2010 Anna Siemieniuk s. 155-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego Jacek Srokosz s. 177-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje nominacyjne prezydenta RP wobec sędziów Paweł Kuczma s. 191-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle prawa Unii Europejskiej Justyna Nowakowska-Gancarz s. 207-227
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawnoustrojowe podstawy funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Paulina Bieś s. 229-236
  Zacytuj
 • Udostępnij
Administracyjno-prawne środki przeciwdziałania tzw. dopalaczom Bartosz Olszewski s. 237-251
  Zacytuj
 • Udostępnij