Tytuł Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
ISSN 2082-7547
Wydawca Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
2012, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Marian S. Wolański s. 7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polskie inwestycje bezpośrednie w Czechach po 2004 r. : zarys problematyki Jan Walczak s. 11-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stosowanie polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do Specjalnych Regionów Administracyjnych ChRL Dariusz Zając s. 41-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstw Dominika Brzęczek-Nester s. 55-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polska myśl polityczna wobec "kwestii ukraińskiej" w okresie międzywojennym : zarys problematyki Maciej Marszał s. 77-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces kształtowania się systemu partyjnego w Republice Białoruś w latach 1991-1994 Rafał Czachor s. 89-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stany Zjednoczone wobec niepodległości Litwy Jakub Tyszkiewicz s. 109-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jakość prawa w dyskursie teoretycznym Stanisław Kaźmierczyk s. 125-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Demokracja w społeczeństwie obywatelskim na szczeblu samorządu lokalnego Bronisław H. Bladocha s. 139-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niepołączalność mandatu radnego samorządu terytorialnego Paweł Kuczma s. 155-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka informacji w działaniach administracji publicznej Rafał Mikowski s. 171-187
  Zacytuj
 • Udostępnij
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w systemie administracji publicznej Łukasz Mikowski s. 189-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ustawowy priorytet kar grzywny w prawie karnym skarbowym Janusz Sawicki s. 201-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu się podmiotowości społecznej Tomasz Czernik s. 219-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Nałęczów, 15-17 czerwca 2012 r. Paweł Kuczma s. 235-237
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawa człowieka - współczesne dylematy teoretyczne i praktyczne, Szklarska Poręba, 1-3 czerwca 2012 r. Paweł Kuczma s. 239-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
Noty o autorach s. 242-243
  Zacytuj
 • Udostępnij