Tytuł Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
ISSN 2082-7547
Wydawca Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
2013, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Marian S. Wolański s. 7
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Non omnis moriar" : prof. zw. dr hab. h.c. multi Wojciech Wrzesiński 4 X 1934 - 2 VII 2013 Jakub Tyszkiewicz s. 9-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wietnam w polityce zagranicznej prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w latach 1961-1963 Piotr D. Markowicz s. 13-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rosyjski ruch dysydencki i protopartie polityczne w okresie pierestrojki i głastnosti Rafał Czachor s. 31-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Udział muzułmanów w życiu politycznym Wielkiej Brytanii i Niemiec Beata Szczepaniak-Jaworska s. 51-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Theoretical orientations in Greek foreign policy after 1990 Sebastian Pięta s. 63-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyznaczniki intencji przedsiębiorczych - przegląd badań Zbigniew Piskorz s. 79-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty zarządzania projektem eksploracyjnym w Polsce, Niemczech i Hiszpanii Jolanta Dmowska s. 101-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Narażenie na znaczenie niedogodności" jako przesłanka odstąpienia od konsumenckiej umowy sprzedaży Tadeusz Kierzyk s. 115-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomiczncych w Polsce Dominika Brzęczek-Nester s. 133-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
W metodologiczno-dyskusyjnym sposobie zajmowania się kryzysem Stanisław Kaźmierczyk s. 167-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budowa i reformy struktur ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce Krzysztof Kociubiński s. 179-207
  Zacytuj
 • Udostępnij
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ kontroli i ochrony prawa Emilia Kuczma Paweł Kuczma s. 209-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawne formy działania w sferze zarządzania drogami publicznymi Łukasz Mikowski s. 231-243
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ochrona informacji niejawnych w aktach wykonawczych Rafał Mikowski s. 245-260
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwiązanie stosunku pracy "za uprzedzeniem" w aspekcie teoretycznym i praktycznym Janusz Żołyński s. 261-275
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ polityki samorządu lokalnego w zakresie sportu i rekreacji na jakość życia mieszkańców na przykładzie Gminy Polkowice Jolanta Rubiś-Kulczycka s. 277-311
  Zacytuj
 • Udostępnij
Władza w państwie współczesnym : próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji, Szklarska Poręba, 8-10 maja 2008 r. Paweł Kuczma s. 315-318
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r." : LV Zjazd katedr i zakładów prawa konstytucyjnego, Toruń, 16-18 maja 2013 r. Paweł Kuczma s. 319-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Noty o autorach s. 323
  Zacytuj
 • Udostępnij