Tytuł Civitas et Lex
ISSN 2392-0300
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Civitas et Lex
2015, Numer 3 (7)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Wojciech Guzewicz s. 5
Wpływ nowych mediów na ewolucję literatury faktu : analiza reportażu multimedialnego Jacka Hugo-Badera "Boskie Światło" Paulina Buczek s. 7-16
Powody kłamania polskich uczniów i studentów Katarzyna Hamer Katarzyna Raywer Elżbieta Monika Zięba s. 17-34
Procesy tworzenia gminnego zasobu nieruchomości Marcin Radziłowicz s. 35-48
Tutela differenziata, controversie di lavoro e ragionevole durata del processo civile Cosima Ilaria Buonocore s. 49-63
Kanoniczna ochrona karna religii, jedności, autorytetów kościelnych i wolności Kościoła katolickiego Florian Lempa s. 65-73
Życie codzienne we wspomnieniach ełczan Teresa Romanowska s. 75-92
"Historia parafii i kościoła w Skarżynie", Wojciech Guzewicz, Ełk 2014 : [recenzja] Iwona Śniarowska Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-96