Tytuł Civitas et Lex
ISSN 2392-0300
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Civitas et Lex
2015, Numer 1 (5)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Posłaniec Warmiński” – pismo diecezji Wojciech Guzewicz s. 7-18
Sprawiedliwość jako kryterium oceny systemu ekonomiczno-politycznego Krystyna Skarżyńska s. 19-30
Podstawowe zadania rzecznika prasowego jednostki administracji rządowej Jacek Janusz Mrozek s. 31-39
Przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 i 4 k.k.) Arkadiusz Zaczek s. 41-53
Wykluczenie społeczne w kontekście ubóstwa i bezdomności Jacek Marek Nogowski s. 55-64
Wyzwania polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej : zarys problematyki Piotr Wojnicz s. 65-83
Recenzja rozprawy doktorskiej Pani magister Moniki Anny Ziniewicz pt. „Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich”, Olsztyn 2011 Tomasz Bąkowski Monika Anna Ziniewicz (aut. dzieła rec.) s. 85-92