Tytuł Civitas et Lex
ISSN 2392-0300
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Civitas et Lex
2016, Numer 4 (12)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji = Editorial Wojciech Guzewicz s. 5
Kryteria efektywności współczesnego ukraińskiego sektora wydawniczego jako podmiotu komunikacji społecznej Iryna Kuzmuk s. 7-19
Stereotype threat and stereotype lift : the case of 10 year old girls and boys Anna Kwiatkowska Małgorzata Mróz s. 21-32
Instytucja wymiaru uzupełniającego w ordynacji podatkowej Agnieszka Rotkiewicz s. 33-44
La società post-moderna e i confini della soggettività Ferdinando Parente s. 45-53
Odpowiedzialność rodziców chrześcijańskich za moralno-religijne wychowywanie dzieci w I-II wieku Stanisław Strękowski s. 55-66
Prześladowania Kościoła Katolickiego za ziemiach polskich w dobie powstania styczniowego w świetle rapotu Konsulatu Francji w Warszawie z 1869 roku Jacek Wojda s. 67-88
"Mała wielka zmiana : jak skuteczniej wywierać wpływ", R.B. Cialdini, S.J. Martin, N.J. Goldstein, Sopot 2016 : [recenzja] Andrzej Dakowicz R.B. Cialdini (aut. dzieła rec.) N.J. Goldstein (aut. dzieła rec.) S.J. Martin (aut. dzieła rec.) s. 89-90
"The organized mind : Thinking straight in the age of information overload", Daniel J. Levitin, [b.m.] 2015 : [recenzja] Marta Filickova Daniel J. Levitin (aut. dzieła rec.) s. 91-94
"The small and big deceptions : In psychology and evolutionary sciences perspective", red. A. Kwiatkowska, A. Łukasik, Rzeszów 2015 : [recenzja] Elżbieta Wesołowska A. Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) A. Łukasik (aut. dzieła rec.) s. 95-98