Tytuł Civitas et Lex
ISSN 2392-0300
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Civitas et Lex
2014, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O konsekwencjach nieprzestrzegania etyki dziennikarskiej w dobie nowych mediów Dominika Agata Ojcewicz s. 7-19
Zasada przestrzegania z urzędu właściwości przez organy administracji publiczne Marta Sawicka s. 21-28
Prawne aspekty integracji imigrantów w Unii Europejskiej w kontekście wielokulturowości Piotr Wojnicz s. 29-48
Porwanie lub przetrzymywanie dla okupu według Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich z 1990 r. Olga Arent s. 49-58
Aresztowania księży w parafii Wiżajny w 1939 r. jako następstwo lokalnego konfliktu wyznaniowo-narodowościowego Wojciech Guzewicz Leszek Moszczyński s. 59-68
Wiara a inne typy poznania Marcin Sieńkowski s. 69-81
"In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej", pod red. ks. Wojciecha Guzewicza, ks. Andrzeja Mikuckiego, ks. Stanisława Strękowskiego, Ełk 2014 : [recenzja] Ewelina Grygorczyk Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Mikucki (aut. dzieła rec.) Stanisław Strękowski (aut. dzieła rec.) s. 83-85