Tytuł Studia Europaea Gnesnensia
ISSN 2082-5951
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Studia Europaea Gnesnensia
2011, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Semantyka upamiętniania w języku polskim, niemieckim i hiszpańskim Magdalena Krysiak s. 9-21
Latein als Brücke zwischen Deutschland und Polen Piotr Bering s. 23-35
El impacto de las redes sociales en las empresas españolas Laura Martinez Murgui s. 37-53
Cerkiew w życiu społeczno-politycznym Ukrainy w latach 1991–2010 Katarzyna Jędraszczyk s. 55-77
Familia y crisis del matrimonio en España Miguel del Fresno García s. 79-94
“Judge-made” Regime of the Gulf of Fonseca and the Question of Binding Eff ect of Judgments of International Courts Rafał Soroczyński s. 95-105
O metodzie idealizacji i konkretyzacji w filozofi i politycznej liberalizmu Mieszko Ciesielski s. 107-131
Un Genovés en la corte de Fernando el Católico Marisa Azuara s. 133-152
Moscow — a Living or a Dead City? Zbigniew Kopeć s. 153-163
"Etxe" jako baskijskie „słowo-klucz” Katarzyna Mirgos s. 165-174
Historyczne formy waloryzacji ruin Beata Frydryczak s. 175-194
„Wyznania antysemioty” — z semiotyki średniowiecznej kultury Europy Zachodniej Stanisław Jakóbczyk s. 195-210
Kilka słów o antidotach stosowanych w starożytności Paulina Lampkowska s. 211-226
Nawrócenie św. Augustyna a jego stosunek do kultury antycznej Dariusz Spychała s. 227-243
Trois visions de la préfecture du prétoire du Ier au IIIe siècles après J.-C. Un essai de synthèse Sebastian Ruciński s. 245-255
Pretorianie i ich prefekci Sebastian Ruciński Ireneusz Adam Łuć (aut. dzieła rec.) s. 257-264
Rzymianie nad Dunajem Leszek Mrozewicz M. Mirković (aut. dzieła rec.) s. 265-268
Igrzyska gladiatorskie Leszek Mrozewicz Lyudmil F. Vagalinski (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Trakowie w Armii Rzymskiej Leszek Mrozewicz Mihail Zahariade (aut. dzieła rec.) s. 273-278
Sport antyczny Leszek Mrozewicz Dariusz Słapek (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Kształtowanie się Europy Mariusz Ciesielski Peter Heather (aut. dzieła rec.) s. 282-285
Nieznana twarz Kolumba Filip Kubiaczyk Consuelo Varela (aut. dzieła rec.) s. 286-295
Patrioci hiszpańscy czy kastylijscy? Filip Kubiaczyk José Antonio Vaca de Osma (aut. dzieła rec.) s. 296-302
Sztuka rzymska Katarzyna Balbuza Elżbieta Makowiecka (aut. dzieła rec.) s. 303-313
Współpraca historyków i archeologów, czyli nieudana synteza dziejów Europy rzymskiej Dariusz Spychała Edward Bispham (aut. dzieła rec.) s. 314-323
Libros y mujeres en el “siglo del oro” María del Rosario Martínez Navarro Pedro M. Cátedra (aut. dzieła rec.) Anastasio Rojo (aut. dzieła rec.) s. 324-330
Azja Mniejsza w starożytności Maria Musielak Hadrian Bru (aut. dzieła rec.) François Kirbihler (aut. dzieła rec.) Stéphane Lebreton (aut. dzieła rec.) s. 331-340
Między rozumieniem a trywializacją Marek Kaźmierczak Tom Cole (aut. dzieła rec.) s. 341-349
Życie i dzieło wielkiego Macedończyka Jakub Kozłowski Krzysztof Nawotka (aut. dzieła rec.) s. 350-352
Uchwycić codzienność Monika Owsianna Mary Beard (aut. dzieła rec.) s. 353-360
Jeszcze raz o „stołeczności” Gniezna Leszek Wetesko Michał Muraszko (aut. dzieła rec.) s. 361-367
W sprawie recenzji Tomasza Gintera dotyczącej książki: Leszek Wetesko, Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku Edward Skibiński s. 369-374
Autorzy tomu s. 377-378
Authors of the volume s. 379-380