Tytuł Studia Europaea Gnesnensia
ISSN 2082-5951
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Europaea Gnesnensia
2014, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narodziny „żydowskiej archeologii” i nowoczesna interpretacja antycznej sztuki żydowskiej Magdalena Maciudzińska-Kamczycka s. 9-30
Sposoby gromadzenia oraz magazynowania zasobów wodnych w klasycznej kulturze nizinnych Majów (III-IX Kajetan Jagodziński s. 31-52
Monarchia absolutna Ludwika XIV : nowe ścieżki badawcze Paulina Grobelna s. 53-74
Mordecai M. Kaplan’s proposal of Judaism’s renewal : reconstruction or deconstruction? Waldemar Szczerbiński s. 75-98
To the problem of child studies in psychological and pedagogical heritage of A. Lazurskiy (early 20th century) Inna Leontyeva s. 99-108
Problem ciągłości istnienia Boga Mieszko Ciesielski s. 109-136
Enculturation and humanization in education: pro et contra Irina Kyshtymova s. 137-150
Transformation of political culture in the process of social democratization of states during transitional period Orest Krasiwski Ivan Parubchak s. 151-168
Poetyka (nie)wyrażalnego pożądania, czyli zarys historii powie- ści gejowskiej w Polsce na tle socjologiczno-kulturowym Adrianna Jackowiak s. 169-194
Rasizm: otwarta rana (post)kolonialna : Exempla piłkarskie Filip Kubiaczyk s. 195-230
Stres, przemiany tożsamości i konsumeryzm — wyzwania współczesnej młodzieży Paweł Orzechowski s. 231-253
Zarys dziejów komandorii joannitów w Łagowie do czasów reformacji Kamil Wasilkiewicz s. 255-280
Macocha idealna: aktywność Anny Luizy z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle francuskiej korespondencji dyplomatycznej (1764–1765) Jakub Bajer Andrea Mariani s. 281-312
„Nagie życie” w zakładach dla psychicznie i nerwowo chorych pod rządami nazistów Grażyna Gajewska s. 313-332
"Unheimlich": Struktury Pustki w berlińskim muzeum Libeskinda Artur Kamczycki s. 333-357
Edictum de Paemeiobrigensibus: kilka drobnych uwag Lechosław Olszewski Paweł Sawiński s. 359-369
Koniec komedii… Leszek Mrozewicz s. 370-373
Francuski przełom w badaniach nad rzymską dyscypliną wojskową Michał Norbert Faszcza Catherine Woolf (aut. dzieła rec.) s. 374-383
Bourdieu, gender i rzymska dyscyplina wojskowa Michał Norbert Faszcza Sara Elise Phang (aut. dzieła rec.) s. 384-394
Wierne czy piękne? Kilka uwag na temat pierwszego tłumaczenia Censorynusa na język polski Monika Anna Kubiaczyk B.J. Kołoczek (aut. dzieła rec.) s. 395-402
Między historią a teologią, czyli ks. dr. hab. Antoniego Żurka poszukiwanie tajemnic Eucharystii w późnoantycznym Kościele łacińskim Dariusz Spychała A. Żurek (aut. dzieła rec.) s. 403-414
Wielkopolski pomysł : o książce „Ofiary zabobonu” — reedycji : nakładem Gminy Kiszkowo Stanisław Jakóbczyk F. Tuczyński (aut. dzieła rec.) s. 415-422
Jak rozumieć estetykę? Słów kilka na temat recenzji naukowej Dariusza Spychały monografii autorstwa Moniki Ożóg pt. Inter duas potestates : polityka religijna Teoderyka Wielkiego Monika Ożóg s. 423-432
Między Scyllą a Charybdą… Wspomnienie o Profesorze Jerzym Kolendo Leszek Mrozewicz s. 433-439
Autorzy tomu s. 441-442
Authors of the volume s. 443-444