Tytuł Studia Europaea Gnesnensia
ISSN 2082-5951
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Europaea Gnesnensia
2014, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Seelische Unbefangenheit - das Kind als wahrer Mystiker im Zeichen der "Blauen Blume" bei Novalis und Philipp Otto Runge Jadwiga Sebesta Karin Wawrzynek s. 9-22
„Ich grolle nicht” w „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej : o pieśni z perspektywy interdyscyplinarnej Małgorzata Sokalska s. 23-42
Zróżnicowanie wewnętrzne języka etnicznego a uniwersalne koncepcje kodów wspólnotowych : od lingwistyki do semiotyki Eliza Grzelak s. 43-55
Rola wychowawcza ojca w rodzinie rzymskiej według Plutarcha z Cheronei Mariusz Ciesielski s. 57-74
Wybór Ambrożego Aureliusza na biskupa Mediolanu: cud, czy celowe działanie Walentyniana I? Dariusz Spychała s. 75-94
Postać Elżbiety Batory w historiografii Adam Szabelski s. 95-104
Phoenix dactylifera Magdalena Maciudzińska-Kamczycka s. 105-126
Rola patriarchatu rabinicznego w późnym antyku Jerzy Ciecieląg s. 127-144
Musaryzm: między chasydyzmem a haskalą Halina Postek s. 145-160
"Mameloszn" czy "Muttersprache" : wybory językowe a złożona tożsamość – na przykładzie Żydów z dziewiętnastowiecznego Wrocławia Agata Rybińska s. 161-174
Słuchająca „zamilkłych głosów” i jej opowieść : myśl feministyczna Rachel Elior Katarzyna Kornacka-Sareło s. 175-195
Gajusz Waleriusz Maksymus czyli historia moralizująca, jej losy w dawnych epokach oraz polski przekład 4,1 praef., 1-15 Ignacy Lewandowski s. 197-218
O naruszaniu podstawowych zasad postępowania naukowego : “Wzgórze przeznaczenia archeologii” górą skandalu Frank Kolb s. 219-243
Nowy bój o Troję Leszek Mrozewicz Frank Kolb (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Nieustająca admiracja dla starożytnego Rzymu Agata A. Kluczek s. 250-257
O wojnach markomańskich Marka Olędzkiego Mateusz Raszyński Marek Olędzki (aut. dzieła rec.) s. 258-264
Autoprezentacja cesarzy rzymskich w mennictwie II i III wieku n.e. Katarzyna Balbuza Erika Manders (aut. dzieła rec.) s. 265-267
O roli estetyki w historii późnego antyku, czyli Moniki Ożóg opisanie polityki religijnej Teoderyka Wielkiego Monika Ożóg Dariusz Spychała s. 268-280
O Celtach Mariusz Ciesielski L. Tomczak (aut. dzieła rec.) D. Waszak (aut. dzieła rec.) s. 281-291
Goidelskie wierzenia w celtyckim opakowaniu Michał Norbert Faszcza Bożena Gierek (aut. dzieła rec.) s. 292-302
Absolutyzm francuski z nowej perspektywy Paulina Grobelna Hervé Drévillon (aut. dzieła rec.) s. 303-306
Granice wolności religijnej — dylemat współczesnych demokracji Joanna Taczkowska-Olszewska Witold Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 307-311
Autoreferat rozprawy doktorskiej pt. od Lex Iulia municipalis do flawijskich leges municipales : rozwój rzymskiej administracji municypalnej w okresie od Cezara do Domicjana Emilia Twarowska-Antczak s. 313-319
Autorzy tomu s. 320-321
Authors of the volume s. 322-323