Tytuł Studia Europaea Gnesnensia
ISSN 2082-5951
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia Europaea Gnesnensia
2010, Tom 1-2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie analizy fenomenologicznej Ch. Tilleya w praktyce badawczej na przykładzie wybranych stanowisk z kręgami kamiennymi na Pomorzu Marta Filipczak s. 13-36
Prag und Irland : Bemerkungen zu geopolitisch-kulturellen Konstellationen in Europa Reinhard Düchting s. 37-42
Monarchia kastylijsko-aragońska czy Hiszpania? Wokół sporu o model państwa Królów Katolickich (1474–1516) Filip Kubiaczyk s. 43-71
Megalomania narodowa? Charakterystyka szlachty na podstawie herbarzy staropolskich Barbara Milewska-Waźbińska s. 73-82
W poszukiwaniu miejsca Ukrainy na kulturalnej mapie Europy. Ukraińskie dyskusje literackie lat 20. XX wieku Albert Nowacki s. 83-93
Między Wspólnym Rynkiem a Wspólnotą Brytyjską — Wielka Brytania w „Kalejdoskopie” emitowanym na falach RWE (1960–1966) Artur Trudzik s. 95-117
Kultura gruzińska a europejska — z historii wzajemnych oddziaływań Andrzej Furier s. 119-139
Artysta na obrzeżach świata, czyli wszyscy jesteśmy Odyseuszami : kilka refleksji ogólnych w nawiązaniu do Cycerona, Owidiusza i Seneki Elżbieta Wesołowska s. 141-147
„To Wariusz, świetny zwycięzco, opisze twe czyny” (Hor. P. I 6,1) : kilka rozważań na temat stosunków między Horacym a Oktawianem Augustem do roku 17 przed Chr. Monika Owsianna s. 149-162
Kleopatra VII we współczesnej kulturze popularnej: przekaz źródeł czy stereotyp postrzegania Egiptu? Karolina Kulpa s. 163-181
Bunt w Sucro 206 r. p.n.e. — czyli społeczne koszty budowy imperium Maciej Maciejowski s. 207-219
Truciciele na dworze cesarskim! O przypadkach otruć za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej Paulina Lampkowska s. 221-234
Strój kapłana w starożytnym Rzymie w czasach Oktawiana Augusta Zofia Kaczmarek s. 235-260
Miasta rzymskie nad dolnym Dunajem w okresie przełomu (III–IV w.) ze szczególnym uwzględnieniem miasta Novae Leszek Mrozewicz s. 261-285
Średniowieczne „małe ojczyzny” czy centra świata? Piotr Bering s. 287-295
Wacław Potocki i Podgórze Karpackie — peryferyjne centrum teologicznej refl eksji poety („Tydzień stworzenia świata” — „Ogród”) Krzysztof Obremski s. 297-310
Polskie centra kulturalne i naukowe w wieku XVIII: Warszawa, Kraków i… Lipsk Ewa Grzesiuk s. 311-326
Tożsamość narodowa mieszkańców Wielkiego Księstwa Poznańskiego Patrycja Kanafocka s. 327-346
Ewolucja konstrukcji lokalnych „centrum-prowincja” : transformacja magnackich minipaństw na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1793–1863 : na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich herbu Pilawa Igor Kriwoszeja s. 347-356
Starożytne centra i peryferia europejskie w perspektywie współczesnych teorii społecznych Adriana Ciesielska s. 357-369
Od „Jerozolimy Królestwa Polskiego” do miejsca pamięci — żydowski Lublin Małgorzata Dubrowska s. 371-382
Język niderlandzki w Holandii i północnej Belgii: integracja czy dezintegracja? Stanisław Prędota s. 383-394
Udział Wojska Polskiego w misjach stabilizacyjnych w krajach byłej Jugosławii Przemysław Hudyma s. 395-409
Dzieje Gotów oczami archeologa Mariusz Ciesielski Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 411-416
Wszyscy jesteśmy cyborgami Beata Frydryczak Grażyna Gajewska (aut. dzieła rec.) s. 417-421
Weterani legionów rzymskich w prowincjach bałkańskich Imperium Romanum Krzysztof Królczyk Snežana Ferjančić (aut. dzieła rec.) s. 422-431
Religia w służbie polityki? Hiszpania wobec Maghrebu w początkach epoki nowożytnej Filip Kubiaczyk Beatriz Alonso Acero (aut. dzieła rec.) s. 432-440
Federalizm „po hiszpańsku” Katarzyna Mirgos Anna Sroka (aut. dzieła rec.) s. 441-446