Tytuł Studia Europaea Gnesnensia
ISSN 2082-5951
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Europaea Gnesnensia
2011, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrola siły roboczej w gospodarce kolonialnej Ameryki hiszpańskiej: encomienda, repartimiento i niewolnictwo Filip Kubiaczyk s. 9-44
La Ley Española de la Dependencia a refl exión política: de la idoneidad y la relevancia a la desilusión y la confi rmación de producto electoral Alfredo Hidalgo Lavié s. 45-64
La scrittura della decolonizzazione: José María Arguedas Roberta Giordano s. 65-76
Klasyka Weimarska — nie tylko męski fenomen kulturowy? Wiesław Małecki s. 77-90
Rewolucja francuska a dwudziestowieczna historiografii a pojęć politycznych Daniel Ciunajcis s. 91-104
Intelektualiści w Europie Zachodniej: od sprawy Dreyfusa do wybuchu II wojny światowej Maria Tomczak s. 105-124
Symbolique de l’Edictum Augusti de Paemeiobrigensibus Emilia Twarowska-Antczak s. 125-134
Si Athènes était une île Marcel Piérart s. 135-152
Dzieje niemieckojęzycznych przekładów i wydań Biblii od IV do XVI stulecia jadwiga Sebesta Karin Wawrzynek s. 153-174
Rządy Polemona II i Antiocha IV w Cylicji Trachejskiej jakub Kozłowski s. 175-188
„Czerwonym klinem bij Białych” : Żydowskie inspiracje El Lissitzky’ego Artur Kamczycki s. 189-202
Między naturą a kulturą : wprowadzenie Beata Frydryczak s. 203-206
Krajobraz : Próba ujęcia w perspektywie interdyscyplinarnej Beata Frydryczak s. 207-224
Człowiek/zwierzę/roślina Grażyna Gajewska s. 225-246
Natura–kultura a problem interdyscyplinarności badań Mieszko Ciesielski s. 247-274
Krajobraz i nacjonalizm : baskijski pejzaż narodowy Katarzyna Mirgos s. 275-292
Druga dynastia w Rzymie Leszek Mrozewicz S. Pfeiffer (aut. dzieła rec.) s. 293-298
Druga dynastia w Rzymie Leszek Mrozewicz S. Pfeiffer (aut. dzieła rec.) s. 293-298
Druga dynastia w Rzymie Leszek Mrozewicz S. Pfeiffer (aut. dzieła rec.) s. 293-298
Nagrobki w rzymskiej prowincji Leszek Mrozewicz Sven Conrad (aut. dzieła rec.) s. 299-305
The Phoenicians in Tartessos Leszek Mrozewicz Michał Krueger (aut. dzieła rec.) s. 306-309
W pułapce okcydentofobii Filip Kubiaczyk Jean Ziegler (aut. dzieła rec.) s. 310-317
(Post)kolonialny gorset współczesnej kultury Filip Kubiaczyk Ania Loomba (aut. dzieła rec.) s. 318-329
W labiryntach kulturowej hybrydowości Filip Kubiaczyk Homi K. Bhabha (aut. dzieła rec.) s. 330-337
Historia Żydów historią świata Waldemar Szczerbiński Howard N. Lupovitch (aut. dzieła rec.) s. 338-344
Wykrzywiony obraz, czyli współczesne rozumienie stosunku Kościoła w starożytności do świątyń pogańskich Dariusz Spychała Monika Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 345-357
Rywalizacja św. Piotra z św. Jakubem według Wojciecha Gajewskiego Dariusz Spychała Wojciech Gajewski (aut. dzieła rec.) s. 358-368
Prowincjonalizacja Galii Przedalpejskiej Jakub Kozłowski Maciej Piegdoń (aut. dzieła rec.) s. 369-371
(R)ewolucja rzymska Monika Owsianna Klaus Bringmann (aut. dzieła rec.) s. 372-376
Mennictwo cesarskiego Rzymu Katarzyna Balbuza s. 377-382
Między Wschodem a Zachodem: obraz osiemnastowiecznej Rosji w oczach encyklopedystów Marc Bellissa Katarzyna Napierała s. 383-391
Autoreferat z rozprawy doktorskiej pt. Zagadnienie ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich : próba ujęcia nawykowo-racjonalnego Mieszko Ciesielski s. 393-398
Autoreferat z rozprawy doktorskiej pt. Między wojną a dyplomacją : Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492–1516 Filip Kubiaczyk s. 399-408
Autoreferat z rozprawy doktorskiej pt. Starożytna Germania i Germanie w historiografi i polskiej : Od Naruszewicza po czasy współczesne Mariusz Ciesielski s. 409-413
Autorzy tomu s. 415-416
Authors of the volume s. 417-418
Lista recenzentów artykułów nadesłanych do "Studia Europaea Gnesnensia" w latach 2010-2011 s. 419