Tytuł Studia Europaea Gnesnensia
ISSN 2082-5951
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Studia Europaea Gnesnensia
2012, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lukiana z Samosat traktat „Jak należy pisać historię” i jego znajomość w pismach dotyczących refleksji historiograficznej w dawnej Polsce Ignacy Lewandowski s. 9-20
Modelli di comportamento sociale nell’omiletica gesuita polacca Fra Societas Christiana e sarmatismo illuminato Andrea Mariani s. 21-46
Problems of research of Lemkos’ national identity in historiography: political tendency and scientific assessments Orest Krasiwski Igor Lyubchyk s. 47-60
Theodor Herzl: From Ahasverus to Baal Teshuva Artur Kamczycki s. 61-82
Racism and violence : The image of a colonised human in the eyes of Frantz Fanon and Enrique Dussel Filip Kubiaczyk s. 83-94
Od alienacji do akceptacji : antysemityzm — antyjudaizm — antyżydowskość — antysyjonizm Waldemar Szczerbiński s. 95-108
Polish attitude towards H1N1 pandemic and WHO’s credibility in the context of bioterrorist threats Maciej Milczanowski s. 109-122
Estetyka technociał Grażyna Gajewska s. 123-138
„A jakby tak zboczyć, to co?” : Homoerotyzm męskich postaci literackich w wybranych utworach prozaików polskich Sabina Jadowska s. 139-152
La traducción en el sistema literario vasco: El caso de la Literatura Infantil y Juvenil traducida a la lengua vasca José Manuel López Gaseni s. 153-166
Filozofia egzystencjalna Alberta Camusa Tomasz Błaszczyk s. 167-183
Roma triumphans i Parthia capta na Łuku Septymiusza Sewera w Rzymie Agata Kluczek s. 185-208
Królewskie grobowce Hasmoneuszy w Modin : wzorce grecko-rzymskie a sztuka żydowska w okresie drugiej świątyni Magdalena Maciudzińska-Kamczycka s. 209-230
Początki kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego w Gnieźnie Michał Muraszko s. 231-240
Le Grand Tour du dernier élu de Pologne : Chez Madame Geoffrin (1753–1754) Jakub Bajer s. 241-260
Zbiory „archeologiczne” Konstantego Świdzińskiego Katarzyna Ryszewska s. 261-280
Migracja chłopów polskich z Królestwa Polskiego na Syberię po reformie agrarnej Piotra Stołypina Sergiusz Leończyk s. 281-298
Günter Grass — pisarz prowokujący Maria Tomczak s. 299-314
Teodulfa z Orleanu (750 Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 315-332
Antyk w literaturze anglo-normandzkiej w XII wieku Maciej Abramowicz s. 333-344
Antyk w „Kronice Polskiej” Anonima tzw. Galla i w „Translacji św. Mikołaja” tzw. mnicha z Lido jako problem badawczy Edward Skibiński s. 345-360
Hektor na Islandii : Historia trojańska w źródłach staroislandzkich, czyli o tym, jak Snnori Sturlson włączył Skandynawów do antycznego dziedzictwa Leszek Słupecki s. 361-388
To, co dawne jako to, co dobre, czyli o wartościowaniu antyku w polskich kazaniach późnego średniowiecza Lidia Grzybowska s. 389-410
Między Scyllą władzy a Charybdą wiedzy Filip Kubiaczyk Mary Louise Pratt s. 411-421
W niewoli emocji? Filip Kubiaczyk Dominique Moïsi s. 422-433
Między rozumieniem a interpretacją, albo historia Hiszpanii w oczach Francuza Filip Kubiaczyk Joseph Pérez s. 434-448
Magnateria i duchowieństwo u progu Oświecenia : Między tradycyjnymi formami patronatu a pogłębianiem więzi klientalnych Andrea Mariani Karolina Stojek-Sawicka s. 449-453
Atlas personifikacji żeńskich, męskich i geograficznych na imperialnych monetach rzymskich Katarzyna Balbuza Franziska Schmidt-Dick (aut. dzieła rec.) s. 454-457
W co wierzyli Prasłowianie, czyli manowce komparatystyki albo opowieść Jakuba Zieliny oparta na źródłach historycznych i etnograficznych Dariusz Spychała Jakub Zielina (aut. dzieła rec.) s. 458-467
Helleńska literatura i sztuka — dwie różne historie? Lucyna Kostuch Robin Osborne (aut. dzieła rec.) s. 468-471
O Hellenach i barbarzyńcach inaczej Lucyna Kostuch Erich S. Gruen (aut. dzieła rec.) s. 472-476
Uwagi o polemikach : na marginesie dyskusji nad pochodzeniem Anonima Galla Edward Skibiński Jarosław Wenta s. 477-487
Szkic wart więcej niż kilka woluminów Monika Owsianna Tonio Hölscher (aut. dzieła rec.) s. 488-497
Historia Greków Mariusz Ciesielski Stanley M. Burstein (aut. dzieła rec.) Walter Donlan (aut. dzieła rec.) Sarah B. Pomeroy (aut. dzieła rec.) Jennifer Tolbert Roberts (aut. dzieła rec.) s. 498-501
Powstrzymać skrytobójców i trucicieli Paulina Lampkowska Krzysztof Amielańczyk (aut. dzieła rec.) s. 502-507
Rzymska polityka dynastyczna w okresie w okresie dynastii julijsko-klaudyjskiej Krzysztof Królczyk Wojciech Boruch (aut. dzieła rec.) s. 508-511
Festina lente Sebastian Ruciński Karol Kłodziński (aut. dzieła rec.) s. 512-517
Pięćdziesiąt lat polskich badań archeologicznych w Novae Michał Duch T. Derda (aut. dzieła rec.) P. Dyczek (aut. dzieła rec.) J. Kolendo (aut. dzieła rec.) s. 518-527
Kontrolowana akcja rozlewania farby Piotr Jóźwiak s. 529-532
Sprawozdanie z XVI Europejskiej Konferencji Majologicznej (European Maya Conference, EMC), Kopenhaga, 5–10.12. 2011 Kajetan Jagodziński s. 533-535
Autorzy tomu s. 537-539
Authors of the volume s. 541-543