Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
ISSN 0208-6034
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
1990, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The human impact in Bory Tucholskie, north Poland : a Polish-Swedish palaeoecological research Project Björn E. Berglund Bożena Bogaczewicz-Adamczak Mervi Hjelmroos-Ericsson Grażyna Miotk s. 1, 3-11
Próba rekonstrukcji zmian roślinności w okolicach osady kultury przeworskiej w Odrach na podstawie źródeł przyrodniczych : (podsumowanie wstępnej fazy badań) Elżbieta Grzelakowska s. 13-24
The elements of the Kolkhida-Koban art in the scythian "animal style" Gia Avalishvili s. 25-29
Problem oddziaływań orientalnych i egejskich w epoce brązu na obszarze kręgu nordyjskiego w świetle najnowszej literatury Jolanta Zaleska s. 31-37
Historyczny krajobraz i struktury : refleksje na temat rzymskiej Galicji Gerardo Pereira Menaut s. 39-46
Odkrycie grobu Filipa Macedońskiego w Verginie Wanda Gawłowska s. 47-55
Dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego grup ludzkich w starożytności i we wczesnym średniowieczu na tle środowiska naturalnego w mikroregionie tucholskim Jerzy Kmiecińki s. 57-83
Pomorska kasztelania i gród Raciąż w świetle źródeł pisanych Małgorzata Kowalczyk-Kmiecińska s. 85-93