Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
ISSN 0208-6034
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
1987, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prozess der Annahme von der marxistischen Theorie der Gesellschaftsentwicklung in der polnischen Archäologie und der Urgeschichte Jerzy Kmieciński s. 3-15
Wytwórczość krzemieniarska grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych Lucyna Domańska s. 17-61
Zagadnienie kręgów kamiennych w środkowej strefie Pojezierza Pomorskiego Andrzej Kokowski s. 1, 63-79
Budownictwo drewniane na terenie Danii w okresie wikińskim i wczesnośredniowiecznym Romana Barnycz-Gupieniec s. 81-95
Granice XIII-wiecznej kasztelanii raciąskiej na Pomorzu Wschodnim Małgorzata Kowalczyk s. 97-110
Średniowieczny dwór murowany biskupów włocławskich w Ciechocinie nad Drwęcą Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer s. 111-134