Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
ISSN 0208-6034
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
1992, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W 40-lecie pracy naukowej doc. dr. Jerzego Kmiecińskiego (1951-1991) Andrzej Nadolski s. 3-6
Bibliografia prac naukowych doc. dr. Jerzego Kmiecińskiego Beata Górska-Grabarczyk s. 7-12
"Paradygmat poszlakowy" i problemy wnioskowania w badaniach archeologicznych Stanisław Tabaczyński s. 13-27
Józef Szujski (1835-1883) o badaniach nad pierwostanem człowieka Andrzej Abramowicz s. 29-36
Józefa Jodkowskiego kłopoty z objęciem posady w Wilnie w świetle listów do Wandalina Szukiewicza Maria Magdalena Blombergowa s. 37-43
Frühe Traditionen der Zusammenarbeit polnischer und deutscher Wissenschaftler am Beispiel der Societas Jablonowiana in Leipzig Edith Hoffmann s. 45-54
Działalność archeologiczna Towarzystwa Naukowego w Toruniu w Borach Tucholskich do 1914 r. Tadeusz Grabarczyk s. 55-59
Udział komponentu maglemoskiego w rozwoju kulturowym późnomezolitycznych społeczeństw Pomorza w świetle badań na stanowisku Jastrzębia Góra 4, woj. Gdańsk Lucyna Domańska s. 2, 61-70
Siekierka miedziana z Wożuczyna w woj. zamojskim Jan Gurba s. 71-74
O možné kontinuitě sakrálních kruhových architektur v pravěku Evropy Vladimír Podborský s. 75-83
Z badań nad tzw. horyzontem starosznurowym w rozwoju późnoneolitycznej kultury społeczeństw Kujaw Aleksander Kośko s. 1, 85-95
Sztylet krzemienny typu skandynawskiego z Charzykowych, gm. Chojnice Włodzimierz Wojciechowski s. 97-102
Skarb z III okresu epoki brązu (Mont.) grupy konstantynowskiej kultury łużyckiej z Prawęcic w woj. łódzkim Zdzisław Kaszewski s. 103-113
Krótki zarys przemian kulturowych w środkowej i późnej epoce brązu w międzyrzeczu Bzury i Pilicy Henryk Wiklak s. 1, 115-120
Kultowy ryt z wczesnej epoki żelaza z Altmarku Rosemarie Müller s. 121-126
Obiekt rowkowy z Inowrocławia-Mątew, stan. 1 Aleksandra Cofta-Broniewska s. 1, 127-138
Klucz ze Śladkowa Górnego, gm. Zgierz Irena Jadczykowa s. 1, 139-142
Rzymskie importy ceramiczne z cmentarzyska w Zadowicach pod Kaliszem Eleonora Kaszewska s. 143-150
Nieznane bagienne miejsce ofiarne z okresu rzymskiego na terenie Wielkopolski Tadeusz Makiewicz s. 151-161
Zur Problematik des Gladiatorenkampfes zur Ehrung des Andenkens des Crixus Egon Maróti s. 163-167
Przyczynek do genezy wielbarskich cmentarzysk kurhanowych z kręgami kamiennymi Krzysztof Walenta s. 169-177
Die Fibel als Kleidungszubehör in der Tracht der Daker (2.-3. Jhr. u.Z.) Ion Ioniţa s. 179-189
"Specyficzne pochówki" kultury wielbarskiej Magdalena Tempelmann-Mączyńska s. 191-199
Sypialnie Wrocławia w X-XII wieku Józef Kaźmierczyk s. 201-207
Pracownie bursztynnicze w południowo-wschodnim rejonie gdańskiego grodu na przełomie X-XI wieku Barbara Lepówna s. 209-220
Uwagi o przemianach budownictwa drewnianego na przełomie wczesnego i późnego śreniowiecza Romana Gupieniec s. 221-239
Uwagi na temat stylistyki czternastowiecznego przekazu o inwestycjach obronnych Kazimierza Wielkiego Tadeusz Poklewski s. 241-251
Założenie obronne w Czarnym Sadzie, stan. 1, gm. Koźmin, woj. kaliskie w świetle badań terenowych w 1987 roku Leszek Wojda s. 1, 253-265
Human impact on the vegetation of Bory Tucholskie on the basis of palynological investigations Björn E. Berglund Grażyna Miotk-Szpignatowicz s. 267-273
Próba korelacji faz osadnictwa pradziejowego z wynikami badań paleobotanicznych w mikroregionie oderskim Zofia Balwierz Elżbieta Grzelakowska s. 1, 275-284
Zastosowanie modelu paleodemograficznego do rekonstrukcji historycznego procesu etnogenezy Słowian Janusz Piontek s. 285-299