Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
ISSN 0208-6034
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
1982, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcja prahistorii we współczesnym społeczeństwie Jerzy Kmieciński s. 3-11
Z badań nad krzemieniarstwem kultury lendzielskiej na Kujawach : (ze studiów nad rozwojem kultur wstęgowych na Kujawach) Lucyna Domańska s. 13-26
Dwa znaleziska przedmiotów brązowych z III okresu epoki brązu z terenu Polski Środkowej Tadeusz Janusz Horbacz Krystyna Nadolska-Horbacz s. 27-34
W sprawie tzw. miecza jednosiecznego Tadeusz Janusz Horbacz s. 35-40
Przegląd budownictwa drewnianego na terenie Szwecji od okresu wędrówek ludów do wczesnego średniowiecza Romana Barnycz-Gupieniec s. 41-53
Ze studiów nad dworem w Poddębicach Leszek Kajzer s. 55-85
Rekonstrukcja antropologiczno-demograficzna XIII-wiecznej populacji z grodziska Raciąż (pow. tucholski) Bogdan Łuczak s. 87-161