Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
ISSN 0208-6034
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
1983, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łącko, woj. Bydgoszcz, stanowisko 6, obozowisko z fazy I ("AB") kultury pucharów lejkowatych : z badań nad genezą rozwoju i systematyką chronologiczną kultury pucharów lejkowatych na Kujawach / Lucyna Domańska, Aleksander Kośko. Analiza petrograficzna materiałów kamiennych z Łącka, woj. Bydgoszcz, stanowisko 6 / Zofia Walkiewicz, Janusz Skoczylas. Ślady malowania na kamieniu ze stanowiska 6 w Łącku, woj Bydgoszcz / Janusz Lehman. Badania rysunku barwnego na piaskowcu z Łącka, woj. Bydgoszcz, stanowisko 6 Lucyna Domańska Aleksander Kośko Janusz Lehman Marian Owoc Janusz Skoczylas Zofia Walkiewicz s. 2, 3-55
Cmentarzysko i osada kultury łużyckiej w Leśnie, gm. Brusy Krzysztof Walenta s. 1, 57-93
Późnorzymska chata ze stanowiska 2 w Tokarni, gm. Chęciny, woj. kieleckie Zbigniew Lechowicz s. 95-105
Sprawozdanie z prac archeologicznych prowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Mroczkowie Ślepym, stanowisko 1, gm. Opoczno, woj. Piotrków Trybunalski Lubomira Tyszler s. 107-121
Fragment późnośredniowiecznej akwamanili z Bobrownik, woj. włocławskie Tadeusz Janusz Horbacz s. 123-129
Archeologiczny przyczynek do problematyki tzw. krzyży pokutnych Zbigniew Lechowicz s. 131-138
Z badań nad starszym założeniem obronnym w Ostromecku, woj. bydgoskie Leszek Kajzer s. 139-155
Dwa inwentarze zamku w Besiekierach Leszek Kajzer s. 157-165