Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
ISSN 0208-6034
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
1992, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie Uniwersytetu w Dorpacie dla kultury i nauki polskiej (przed 1917 r.) Maria Magdalena Blombergowa s. 3-16
Z badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Pojezierzu Gostynińskim : wstępne wyniki badań w Stefanowie, stan. 4, gm. Gostynin, woj. płockie, i Grabinie, stan. 5, gm. Łąck, woj. płockie Krzysztof Gowin Małgorzata Rybicka s. 17-27
Stan badań nad obrządkiem pogrzebowym ludności fazy łódzkiej Grażyna Borkowska s. 29-47
Materiały z cmentarzyska kultury pomorskiej z Orońska, woj. Radom, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lublinie Sylwester Czopek s. 49-51
Osadnictwo pradziejowe wyspy czerskiej Tadeusz Grabarczyk s. 53-61
Kultura castro oraz procesy celtyzacji i romanizacji na terenie Galicji w Hiszpanii Jerzy Kmieciński Małgorzata Kowalczyk s. 63-89
Inkrustowane miecze rzymskie z Barbaricum i obszarów przylimesowych Imperium Romanum : wybrane zagadnienia Tadeusz J. Horbacz Marek Olędzki s. 91-129
Wstępne wyniki badań grodziska w Zgłowiączce, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, w 1988 r. Aldona Andrzejewska s. 131-141