Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
ISSN 0208-6034
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
1985, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do problematyki dynamiki osadnictwa w okolicach Leśna w Borach Tucholskich Zofia Balwierz Elżbieta Grzelakowska s. 1, 3-13
Próba rekonstrukcji skrzyneczki z grobu "książęcego" w Leśnie, woj. bydgoskie Andrzej Grzelakowski s. 15-25
Próba periodyzacji kultury wielbarskiej na Pomorzu Tadeusz Grabarczyk s. 27-32
Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Kucowie, gm. Kleszczów, woj. Piotrków Tryb. (stan. 7) Marek Olędzki s. 1, 33-125
Wstępna informacja o zespole kafli z zamku w Raciążku koło Ciechocinka, woj. włocławskie Krystyna Nadolska-Horbacz s. 127-135
Obronna rezydencja biskupów włocławskich w Subkowach na Pomorzu Romana Barnycz-Gupieniec Tadeusz Grabarczyk Leszek Kajzer s. 1, 137-169
Pałac w Sokolnikach w świetle nowszych badań Leszek Kajzer s. 171-188