Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2010, Tom 17, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W przededniu wojny. Polskie i węgierskie możliwości wpływu na geopolityczny kształt Europy Środkowowschodniej w latach 1919-1939 Arkadiusz Adamczyk s. 7-21
Deklaracja Bangkocka – azjatycki głos w sprawie praw człowieka Mateusz Stępień s. 23-31
Koncepcja rozwoju polityki arktycznej Unii Europejskiej Michał Łuszczuk s. 33-51
Organized Crime and National Security in México s. 55-64
Dyplomacja publiczna Polski Agata Ziętek s. 65-83
Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz lokalnych Janina Kowalik s. 85-106
POPiS-owa dyskredytacja czyli rywalizacja partyjna w kampanii wyborczej w 2007 roku Marek Górka s. 107-130
Media Tatarów krymskich – historia rozwoju, struktura, rola Alicja Kaźmierak s. 131-158
"Kultura nowego kapitalizmu", Richard Sennett, Warszawa 2010 : [recenzja] Tomasz Chmielik Richard Sennett s. 159-162
"Jan Paweł II i Europa", red. K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamojska, Toruń 2009 : [recenzja] Arkadiusz Lewandowski B. Brodzińska (aut. dzieła rec.) K. Kalinowska (aut. dzieła rec.) M. Zamojska (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Religia i polityka w globalizującym się świecie", Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2010 : [recenzja] Dorota Maj Maria Marczewska-Rytko (aut. dzieła rec.) s. 165-168
Konferencja "Wsparcie finansowe projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej", Natolin, 20 stycznia 2010 : [sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 168-170
Konferencja "UE po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego – praca prezydencji i Komisji Europejskiej", Natolin, 18 marca 2010 : [ sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 170-171
Konferencje organizowane na Wydziale Politologii Jakub Nowak s. 173-178
Doktoraty Jakub Nowak s. 178-180
Uzyskane stopnie/ tytuły Jakub Nowak s. 178
    Zacytuj
  • Udostępnij
Granty Jakub Nowak s. 180
Nagrody Jakub Nowak s. 180
Opublikowane książki Jakub Nowak s. 181-183
Współpraca międzynarodowa. s. 183
Inne Jakub Nowak s. 183