Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2009, Tom 16, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Siedem ćwiczeń z rozumienia polityki i stosunków międzynarodowych Ryszard Skarzyński s. 7-40
Prognostyka jako wyzwanie metodologiczne w badaniu stosunków międzynarodowych Andrzej Chodubski s. 41-57
Metody ilościowe we współczesnych badaniach nad parlamentaryzmem Jacek K. Sokołowski s. 59-82
Weto ustawodawcze w III RP – wymiar normatywny i empiryczny. Próba bilansu Andrzej L. Piasecki s. 83-96
Changing geopolitics and Turkish foreign policy Hüseyin Bağcı Aslıhan Anlar Doğanlar s. 97-115
The Mexican Economic Crisis (2007-2009) Carlos Moslares García Gerardo Reyes Guzmán s. 117-139
Czynnik demograficzny globalnych zmian ekologicznych Marek Pietraś s. 141-162
Efektywność pomocy rozwojowej Bartosz Sobotka s. 163-177
Nieracjonalność argumentacji w politycznym sporze o euro Radosław Marzęcki Małgorzata Nicpoń s. 179-199
Komercjalizacja komunikacji politycznej – infotainment i politainment w programach informacyjnych Ewa Nowak s. 201-213
Media i dziennikarstwo w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia : zarys problematyki Lidia Pokrzycka s. 215-226
Opozycja demokratyczna (1976–1980) w publicystyce paryskiej „Kultury” Mikołaj Tyrchan s. 227-245
"Adaptacja - reforma - stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych", red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010 : [recenzja] Szymon Bachrynowski T. Koziełło (aut. dzieła rec.) P. Maj (aut. dzieła rec.) W. Paruch (aut. dzieła rec.) s. 247-248
Międzynarodowa konferencja naukowa "Between Hopes and Shadows. Assessing the Global Order: Where We Have Been, Where We Are Now, Where We Are Going", zorganizowana przez Comparative Interdisciplinary Studies Section (CISS) International Studies Association (ISA), Poczdam, Niemcy, 13-15 czerwca 2009 : [sprawozdanie] Irma Słomczyńska s. 249-251
53 Międzynarodowy Kongres Amerykanistów, Meksyk, 19-24 lipca 2009 : [sprawozdanie] Katarzyna Krzywicka s. 252-253
Konferencja "Zamojszczyzna w służbie Polsce. Ludzie - myśli - czyny", Zamość, 16 maja 2009 : [sprawozdanie] Ewelina Podgajna s. 259-260
Konferencja "Polska w strukturach Unii Europejskiej: doświadczenia, oczekiwania, wyzwania", Chełm, 17 maja 2009 : [sprawozdanie] Irma Słomczyńska s. 261-264
Konferencja "News in Europe, Europe on News", Poznań, 28-30 sierpnia 2009 : [sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 265-267
Konferencja "Ekonomiczne i polityczne wyzwania współczesnego świata", Krynica Morska, 19-20 listopada 2009 : [sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 268-269
Międzynarodowe warsztaty dziennikarskie "Zaangażowanie Polski na Ukrainie. Możliwości współpracy mediów polskich i ukraińskich", Natolin, 25-26 listopada 2009 : [sprawozdanie] Lidia Pokrzycka s. 270-271
Konferencje organizowane na Wydziale Politologii Jakub Nowak s. 273-281
Uzyskane stopnie/ tytuły Jakub Nowak s. 282
Granty Jakub Nowak s. 283
Nagrody Jakub Nowak s. 283
    Zacytuj
  • Udostępnij
Opublikowane książki Jakub Nowak s. 283-288
Współpraca międzynarodowa. s. 288-290