Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2004, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces adaptacji rezimu o rozbrojeniu konwencjonalnym w Europie Tomasz Kapuśniak s. 9-25
Stosunku kulturalne w Unii Europejskiej z niecżłonkowskimi państwami śródziemnomorskimi Kazimierz Waluch s. 28-38
Polityka Francji wobec Maroka w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Katarzyna Stachurska s. 1, 39-58
Zaprzeczenie prawu do samostanowienia na przykładzie polityki Chińskiej Republiki Ludowej wobec Tybetu Wojciech Stankiewicz s. 59-73
Udział Helmuta Kohla w procesie jednoczenia Niemiec Katarzyna Krzywińska s. 75-88
Zasady podziału mandatów w wyborach do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Grzegorz Cwalina s. 89-100
Komisje parlamentarne w V Republice Francuskiej Mikołaj Olszewski s. 101-112
System partyjny Republiki Słowackiej (1993-2002) Radosław Zenderowski s. 113-130
Bezpośrednie wybory prezydentów w największych miastach Polski w 2002 roku Monika Sidor s. 131-140
Wizerunek policji w opinii mieszkańców Lublina Kamil Fil s. 141-151
Kościół katolicki w Polsce wobec integracji z Unią Europejską Grzegorz Komecki s. 153-167
Sojusz Lewicy Demokratyczej wobec członkowstwa Polski w NATO Krzysztof Waszczuk s. 165-175
System etyczny w myśli politycznej Zygmunta Balickiego Aneta Dawidowicz s. 177-191
Koncepcje ustroju politycznego i gospodarczego Polski propagowane przez Obóz Wielkiej Polski na Lubelszczyźnie (1926-1933) Tomasz Koziełło s. 193-209
Elity polityczne Galicji w opinii "Przeglądu Narodowego" w latach 1908-1914 Dorota Litwin-Lewandowska s. 211-223
Podstawy prawne przejęcia nieruchomości ziemskich w Polsce w latach 1944-1950 Józef Sądej s. 225-235
Przyczynek w sprawie klasycznej teorii demokracji : Robert King Merton i Max Weber Sergij Czepińskyj s. 237-243
"Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność", Walenty Baluk, Wrocław 2002 : [recenzja] Khrystyna Chushak Walenty Baluk (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Diplomacy of Conscience: Amnesty International and Changing Human Rights Norms", Ann Marie Clark, Princeton 2001 : [recenzja] Elwira Górna Ann Marie Clark (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Kościół i demokracja", ks. Piotr Mazurkiewicz, Warszawa 2001 : [recenzja] Grzegorz Komecki Piotr Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 249-250
"Protokoły Koła Polskiego w wiedeńskiej Radzie Państwa (lata 1867-1868)", oprac. Z. Fras i S. Pijaj, Kraków 2001 : [recenzja] Dorota Litwin-Lewandowska Z. Fras (aut. dzieła rec.) S. Pijaj (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Pan Roman. Wspomnienia o Romanie Dmowskim", Maria Niklewiczowa, Warszawa 2001 : [recenzja] Ewa Maj Maria Niklewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 254-259
"Chiny w stosunkach międzynarodowych", Agata Ziętek, Krzysztof Iwańczuk, Lublin 2003 : [recenzja] Marcin Misiągiewicz Krzysztof Iwańczuk (aut. dzieła rec.) Agata Ziętek (aut. dzieła rec.) s. 260-262
Instytucja Azylu w Starym Testamencie Marek Montewka s. 262-265
"Ustrój organów ochrony prawnej", red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2003 : [recenzja] Ewa Nowak Bogumił Szmulik (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Mniejszości narodowe w sferze publicznej : reprezentacje, techniki i regulacje medialne", Beata Klimkiewicz, Kraków 2003 : [recenzja] Ewa Pogorzała Beata Klimkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 268-271
"Włodawa miasto i region na przełomie XX/XXI wieku", pod red. Edwarda Olszewskiego, Lublin-Włodawa 2002 : [recenzja] Monika Sturliś Edward Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej", Bożena Dziemidok-Olszewska, Lublin 2003 : [recenzja] Zbigniew Szeliga Bożena Dziemidok-Olszewska (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a 'sprawa polska'", Andrzej Szahaj, Warszawa 2000 : [recenzja] Wiesława Woźniak Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 280-282
"Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji", Edward Wnuk-Lipiński, Warszawa 2003 : [recenzja] Wiesława Woźniak Wiesław Wnuk-Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 282-285