Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2012, Tom 19, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityczno-prawne aspekty kryzysu zadłużenia strefy euro Unii Europejskiej Erhard Cziomer s. 7-26
Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka Maria Gołda-Sobczak Jacek Sobczak s. 27-65
Ograniczanie człowieka w jego prawach ze względu na przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość Witold Sobczak Jacek Sobczak s. 67-96
Brytyjski system partyjny w XXI wieku Krzysztof Zuba s. 97-113
Sejsmologia mitologiczna jako metoda badań kultury materialnej Marek Jeziński s. 115-131
Rozkład postkomunistycznego systemu władzy w NRD i załamanie się koncepcji Vertragsgemeinschaft (styczeń-luty1990) : z badań nad procesem zjednoczenia Niemiec Janusz Sawczuk s. 133-157
Rola Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” w polityce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec Polaków na emigracji Bernadetta Nitschke s. 159-185
"Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym Świecie", red. Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2010 : [recenzja] Dawid Kamiński Maria Marczewska-Rytko (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Silvio Berlusconi, geniusz mediów i marketingu politycznego, Jakub Jóźwiak-Di Marcantonio, Wrocław 2011 : [recenzja] Paweł Jakubowski Jakub Jóźwiak-Di Marcantonio (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród – Państwo", Robert Bońkowski, Katowice 2010 : [recenzja] Agata Biernat Robert Bońkowski (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Służba cywilna w państwie", Marcin Pryciak, Poznań 2011 : [recenzja] Kamil Mroczka Marcin Pryciak (aut. dzieła rec.) s. 198-202
Konferencja naukowa "Polska – Europa – świat", połączona z obchodami Jubileuszu 70. rocznicy urodzin Profesora Edwarda Olszewskiego : [sprawozdanie] Krystyna Leszczyńska Wojciech Ziętara s. 1, 202-205
Badania prof. Edwarda Olszewskiego nad emigracją polską do Skandynawii – Polacy w Norwegii 1940-2010 Krystyna Leszczyńska s. 206-209
Sprawozdanie z drugiej azjatyckiej konferencji poświęconej etyce, religii i filozofii (marzec 2012) Maria Marczewska-Rytko s. 209-210
Międzynarodowa konferencja "Central & Eastern European Media & Communication Conference - Media, Power and Empowerment", Praga 27-28.04.2012 : [sprawozdanie] Maria Marczewska-Rytko Grażyna Stachyra s. 210-212
III Międzynarodowy Kongres "Rosja i Polska: pamięć imperiów/imperia pamięci", Sankt–Petersburg, 26-28 kwietnia 2012 r.: [sprawozdanie] Eleonora Kirwiel s. 213-214
"Radio and Society 2", Lublin 4-5.06.2012 : [sprawozdanie] Elżbieta Pawlak-Hejno Grażyna Stachyra s. 214-217
Międzynarodowa konferencja naukowa "Myśl społeczna wielkich religii świata", Lublin 17-18.11.2011 : [sprawozdanie] Marcin Pomarański s. 217-219
Konferencja "Współczesne media 4. Język mediów", Lublin 18-19.04.2012 : [sprawozdanie] Katarzyna Plewka s. 219-222
Konferencja Doktorancka na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, 25-27 kwietnia 2012 : [sprawozdanie] Łukasz Lewkowicz s. 222-223
Kronika naukowa Wydziału Politologii s. 225-239
Zalecenia dla autorów s. 241-242