Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2005, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. zw. dr hab. Ziemowit Jacek Pietraś : 7 lipca 1943 r. 12 listopada 2004 r. s. 7-10
The European Cultural Space Agata Ziętek s. 11-23
Grupy latynoskie w USA - analiza porównawcza procesów asymilacji strukturalnej Anna Witeska s. 25-39
Zmiana systemu władzy w Europie Środkowo-Wschodniej (1989-1990) : uwarunkowania i prawidłowości Krystyna Trembicka s. 42-61
Polska w globalnych organizacjach finansowych Jolanta Kowalewska s. 63-74
Struktura reżimu o rozbrojeniu konwencjonalnym w Europie Tomasz Kapuśniak s. 75-88
Działania prawne w interesie publicznym (litygacja strategiczna) jako forma działania organizacji ochrony praw człowieka Monika Płoska-Pecio. Julita Agnieszka Rybczyńska s. 99-115
W sprawie klasyfikacji funkcji Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku Zbigniew Szeliga s. 117-124
Trzecia Rzesz Niemiecka w poglądach Narodowej Demokracji Tomasz Koziełło s. 125-142
Stosunek ludności niepolskiej do władz Rzeczypospolitej Polskiej w świetle raportów starostów województwa wileńskiego w latach 1925-1927 Eleonora Kirwiel s. 143-152
Sytuacje konfliktowe w relacjach Kościoła z opozycją antykomunistyczną w Polsce (grudzień 1981 - luty 1989) Krzysztof Piątkowski s. 153-166
"Zwalczanie nieuczciwej reklamy", Ewa Nowińska, Kraków 2002 : [recenzja] Anna Barć-Krupińska Ewa Nowińska s. 167-168
"Kontrola cywilna nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej", Andrzej Żebrowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Bidziński Andrzej Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Włodawa. Miasto i region na przęłomie XX/XXI wieku", pod red. Edwarda Olszewskiego, Lublin-Włodawa 2002 : [recenzja] Sławomir Głogowski Edward Olszewski s. 170-174
"Polska-Litwa z odległej i bliższej przeszłości", Marceli Kosman, Poznań 2003 : [recenzja] Iwona Hofman Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"'Cena wolności'. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Piotr S. Wandycz, Kraków 2003 : [recenzja] Piotr S. Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych", Renata Dybalska, Danuta Kępa-Figura, Lublin 2004 : [recencja] Lidia Pokrzycka Renata Dybalska (aut. dzieła rec.) Danuta Kępa-Figura (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Handbook of International and Intercultural Communication", William B. Gudykunst, Bella Mody, Thousand Oaks-London-New Delhi 2002 : [recenzja] Luiza Szorecka William B. Gudykunst (aut. dzieła rec.) Bella Mody (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej", Jarosław Tomasiewicz, Toruń 2003 : [recenzja] Krzysztof Waszczuk Jarosław Tomasiewcz (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Ideologie, doktryny i ruchy narodowe współczesnego świata" Katarzyna Krzywińska s. 183-185
Konferencja "Sfera publiczna. Kondycja i przemiany", 29 listopada - 1 grudnia 2004 roku : [sprawozdanie] Luiza Szarecka s. 185-188