Tytuł Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
ISSN 1428-9512
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
2007, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pojęciu, mechanizmach i instrumentach europeizacji Andrzej Dumała s. 9-23
Wpływ islamu na system polityczny Turcji Justyna Misiągiewicz s. 25-36
Rola ondawialnych źródeł energii w tworzeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Jerzy K. Stępniewski s. 37-46
Skutki adaptacji polityki rolnej III Rzeczypospolitej do członkostwa w Unii Europejskiej Elzbieta Sędkowska s. 47-59
Transpozycja dyrektyw Unii Europejskiej do prawa polskiego w procesie ochrony życia i zdrowia pracowników Joanna Jakubowska s. 62-73
Pytania prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Jarosław Hołub s. 75-87
Polityczne prawa człowieka na Ukrainie - mit czy rzeczywistość Aneta Waleszczak s. 89-108
Transgraniczna współpraca kulturalna Polski Hanna Dumała s. 109-121
"Granica pokoju" : przyczynek do dziejów polityki zagranicznej u schyłku PRL : fakty i mity Marceli Kosman s. 123-145
Instytucja referendum w Polsce Małgorzata Podolak s. 147-158
Znaczenie i polityczno-społeczne mechanizmy funkcjonowania mediów w Hiszpanii Lechosław Baran s. 173-188
Samorząd gminy na łamach "Przyjaciela Ludu" (1889-1914) Alicja Wójcik s. 189-199
Wydawnictwa prasowe Związku Ziemian w Warszawie (1917-1923) Włodzimierz Mich s. 201-209
Regionalny dziennik polityczny : przykład "Głosu Lubelskiego" w latach 1928-1935 Ewa Maj s. 211-226
Cechy reportażu w rubryce "Na własne oczy" w tygodniku "Polityka" (2001-2004) Katarzyna Bartoń s. 227-241
Działalność Stefana Korbońskiego na emigracji Ewelina Podgajna s. 243-256
"Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków", red. K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman, Rzeszów 2006 : [recenzja] Katarzyna Bartoń W. Furman (aut. dzieła rec.) K. Wolny-Zmorzyński (aut. dzieła rec.) M. Wrońska (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Naród - państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięcilecie pracy naukowej", red. Artur Patek i Wojciech Rojek, Kraków 2006 : [recenzja] Aneta Dawidowicz Artur Patek (aut. dzieła rec.) Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku", Francis Fukuyama, Poznań 2005 : [recenzja] Jarosław Hołub Francis Fukuyama (aut. dzieła rec.) s. 261-265
"Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza", Lawrence Grobel, Warszawa 2006 : [recenzja] Wojciech Maguś Lawrence Grobel (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań", G. Babiński, H. Chałupczak, Kraków 2006 : [recenzja] Jan Pinkowski G. Babiński (aut. dzieła rec.) H. Chałupczak (aut. dzieła rec.) s. 268-275
Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji", red. E. Michalik, H. Chałupczak, Lublin 2006 : [recenzja] Natalia Horska H. Chałupczak (aut. dzieła rec.) E. Michalik (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów", Henry Jenkins, Warszawa 2007, Jakub Nowak. Jakub Nowak Henry Jenkins (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - Public Relations - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego", red. S. Michałowski i W. Mich, Lublin 2006 : [recenzja] Małgorzata Kaznowska-Suchorab W. Mich S. Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 282-287
"Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić", Michał Rusinek, Aneta Załazińska, Kraków 2005 : [recenzja] Wiesława Woźniak Michał Rusinek (aut. dzieła rec.) Aneta Załazińska (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Bądź wolność Twoja. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym", red. naukowa ks. Jarosław Jagiełło i ks. Władysław Zuziak, Krakow 2005 : [recenzja] Wiesława Woźniak Jarosław Jagiełło (aut. dzieła rec.) Władysław Zuziak (aut. dzieła rec.) s. 290-293
Konferencja "Media a demokracja", Kazimierz Dolny, 24-25 kwietnia 2006 r. : [sprawozdanie] Jakub Nowak s. 294-296
"Późnowestfalski ład międzynarodowy", Kazimierz Dolny n. Wisłą, 28-29 września 2006 roku : [sprawozdanie z konferencji] Katarzyna Marzęda s. 296-301