Znaleziono 44 artykuły

Witold Wołodkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Henryk Kupiszewski (1927-1994) Witold Wołodkiewicz s. 37-43
Greckie wpływy na powstanie Ustawy XII Tablic : (na marginesie glosy Accursiusa do D. 1,2,2,4) Witold Wołodkiewicz s. 39-45
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [6] Witold Wołodkiewicz s. 44-46
Czy Prawo rzymskie przestało istnieć? [4] Witold Wołodkiewicz s. 44-45
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Witold Wołodkiewicz s. 47-48
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Witold Wołodkiewicz s. 47-48
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [15] Witold Wołodkiewicz s. 54-57
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [5] Witold Wołodkiewicz s. 56-58
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [8] Witold Wołodkiewicz s. 59-61
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [3] Witold Wołodkiewicz s. 64-65
Tradycja prawa rzymskiego we współczesnym prawie cywilnym Witold Wołodkiewicz s. 66-85
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [7] Witold Wołodkiewicz s. 68-72
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [9] Witold Wołodkiewicz s. 69-72
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [17] Witold Wołodkiewicz s. 70-74
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [14] Witold Wołodkiewicz s. 71-74
"Prawo rzymskie - słownik encyklopedyczny", red. Witold Wołodkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Piotr Piszczek Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 74-77
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [11] Witold Wołodkiewicz s. 77-80
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Witold Wołodkiewicz s. 81-86
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Witold Wołodkiewicz s. 83-87
"Prawo rzymskie - słownik encyklopedyczny", red. Witold Wołodkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 88-90
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [16] Witold Wołodkiewicz s. 89-94
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [13] Witold Wołodkiewicz s. 97-100
"Lex retro non agit" : sformułowanie w polskiej doktrynie prawniczej Witold Wołodkiewicz s. 103-122
Na marginesie żądań przywrócenia kary śmierci Witold Wołodkiewicz s. 105-110
Henryka Kupiszewskiego – wizja prawa rzymskiego Witold Wołodkiewicz s. 113-122
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [10] Witold Wołodkiewicz s. 120-122
Promulgacja Kodeksu Teodozjusza na posiedzeniu senatu miasta Rzymu Witold Wołodkiewicz s. 120-124
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [20] Witold Wołodkiewicz s. 124-129
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [19] Witold Wołodkiewicz s. 125-130
Prace legislacyjne nad Kodeksem Napoleona Witold Wołodkiewicz s. 128-133
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [12] Witold Wołodkiewicz s. 133-135
Uwagi na marginesie ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 21 lipca 2006 roku (tzw. ustawy lustracyjnej) Witold Wołodkiewicz s. 138-144
"Prawo rzymskie - Instytucje", W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Warszawa 1996 : [recenzja] Marek Kuryłowicz Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) s. 142-148
    Zacytuj
  • Udostępnij
Systematyka Kodeksu Napoleona Witold Wołodkiewicz s. 149-152
„Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu encyklopedystów”, Witold Wołodkiewicz, Warszawa 1990 : [recenzja] Grażyna Bałtruszajtys Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Scritti storico giuridici. T. 1-4", Giuseppe Grosso, Torino 2000-2001 : [recenzja] Witold Wołodkiewicz Giuseppe Grosso (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Czy prawo rzymskie przestało istnieć?", Witold Wołodkiewicz, Kraków 2003 : [recenzja] Jerzy Krzynówek Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 196-199
Convegno Internazionale "Flaminio Mancaleoni (1867-1951) e gli studi di Diritto romano tra Ottocento e Novecento. Prospettive nel XXI secolo", Sassari 22-24 listopada 2001 roku Witold Wołodkiewicz s. 210-214
Uwagi na marginesie konstytucyjnego modelu państwa prawa Witold Wołodkiewicz s. 212-218
Gaius weroneński odzyskiwany Witold Wołodkiewicz s. 242-247
"Ius est ars boni et aequi" : na marginesie nowego czasopisma prawniczego "Forum Iuridicum" 1 (2002), wydawanego przez Papieski Wydział Teologiczny, Sekcja "Bobolanum" Witold Wołodkiewicz s. 243-253
"Adwokat: rozmowa o życiu w ciekawych czasach Witold Wołodkiewicz", Maciej Dubois, Michał Komar, Warszawa 2012 : [recenzja] Witold Wołodkiewicz Maciej Dubois (aut. dzieła rec.) Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 253-258
Vanae voces populi non sunt audiendae Witold Wołodkiewicz s. 257-259
Romaniści włoscy - doktorzy honris causa uniwersytetów polskich Witold Wołodkiewicz s. 409-422, 492