Tytuł Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
ISSN 2083-327X
Wydawca Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
2014, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9-10
Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w 2013 roku na tle porównawczym z poprzednim sezonem „niewyborczym” Wojciech Peszyński s. 11-27, 187-188
Zaspakajanie oczekiwań determinantem decyzji wyborczych zwolenników partii politycznych Zbigniew Widera s. 188, 29-38
Niepogoda dla secesjonistów : przykład Jarosława Gowina Agata Olszanecka s. 188-189, 39-49
Stosunek elektoratu do radiowych reklam wyborczych Agnieszka Łukasik-Turecka s. 189-190, 51-60
Polacy o aktywności kobiet w polityce : czy należy wprowadzać dodatkowe mechanizmy zwiększające udział Polek w życiu politycznym? Magdalena Musiał-Karg s. 190, 61-74
Ciągłość czy zmiana? – o szansach nowych partii w Polsce Maciej Marmola s. 191, 75-84
Władza despotyczna czy demokratyczna? : partie i wyborcy wobec demokracji i „rządów silnej ręki” Łukasz Tomczak s. 191-192, 85-98
Środowisko – tak, Zieloni – nie : problematyka ochrony środowiska naturalnego w badaniach empirycznych Marek Czaja Szymon Gutowski s. 192-193, 99-116
Demokracja bezpośrednia na poziomie lokalnym: Czy obywatele chcą partycypacji? Karolina Tybuchowska – Hartlińska s. 117-126, 193
Referendum odwoławcze w gminie – instytucja wyborców czy wybieranych? Janina Kowalik s. 127-143, 193-194
Badania opinii publicznej oraz doradztwo polityczne: teoria i praktyka Agnieszka Zaręba s. 145-159, 194
Celebrytyzacja polityki w opiniach wyborców Tomasz Olczyk s. 161-170, 194
"Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie", red. Katarzyna Walotek – Ściańska, Michał Szyszka, Bielsko–Biała 2013 : [recenzja] Zbigniew Widera Michał Szyszka (aut. dzieła rec.) Katarzyna Walotek–Ściańska (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Problemy konwergencji mediów", red. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott, Sosnowiec 2013 : [recenzja] Zbigniew Widera Michał Kaczmarczyk (aut. dzieła rec.) Dariusz Rott (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Public relations Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce", red. Anna Adamus-Matuszyńskiej, Renata Maćkowska, Katowice 2013 : [recenzja] Zbigniew Widera Anna Adamus-Matuszyńskiej (aut. dzieła rec.) Renata Maćkowska (aut. dzieła rec.) s. 178-180
Spis tabel, wykresów i rysunków s. 181-186