Tytuł Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
ISSN 2083-327X
Wydawca Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
2012, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7-9
Uwarunkowania społeczno-polityczne wyborów parlamentarnych w Polsce w 2011 roku Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz s. 11-26
Wpływ kompetencji obywatelskich na poziom konsolidacji demokracji w Polsce Danuta Karnowska s. 27-46
Identyfikacje ideologiczne społeczeństwa polskiego Tomasz Godlewski s. 47-76
Preferencje polityczne a wolność słowa Jarosław Wichura s. 77-89
Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 roku Robert Alberski s. 91-107
Społeczny odbiór debat przedwyborczych kampanii parlamentarnej 2011 Kinga Jaruga Żaneta Krawczyk-Antońska s. 109-126
Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011 Irena Pilch s. 127-144
Poczucie alienacji jako zmienna różnicująca zachowania wyborcze obywateli w wyborach do sejmu 2011 roku Agnieszka Turska-Kawa s. 145-158
Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego = Political Opportunity Structure Waldemar Wojtasik s. 159-174
Personalizacja politycznych preferencji Wojciech Peszyński s. 175-194
Partycypacja polityczna kobieta a wprowadzenie ustawowych kwot wyborczych Maciej Marmola Agata Olszanecka s. 195-214
Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym Karolina Tybuchowska-Hartlińska s. 215-225
Wpływ wyznawanych idei i identyfikacji politycznych na decyzje wyborcze w wyborach samorządowych Zbigniew Widera s. 227-236
Problem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci w kampanii wyborczej 2011 roku Łukasz Tomczak s. 237-249
Determinanty poparcia społecznego dla polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i wprowadzenia w Polsce euro a znaczenie kampanii informacyjnej dotyczącej wspólnej waluty Julia Liszkowska s. 251-271