Tytuł Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
ISSN 2083-327X
Wydawca Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
2013, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Robert Alberski Waldemar Wojtasik s. 9-10
Wspomnienie dra Radosława Solarza Andrzej Antoszewski s. 11-12
Rytualna partycypacja? : opinie Polaków o polityce i partiach politycznych Radosław Solarz s. 13-32
Zadowolenie z działalności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ocena poziomu reprezentacji interesów przez władze samorządowe Robert Alberski s. 33-46
Stosunek elektoratu do rozwiązań ustawowych wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w obsadzaniu list wyborczych Agnieszka Łukasik-Turecka s. 47-59
Wyborcy wobec sposobu wyboru i zakresu władzy liderów polskich partii politycznych Łukasz Tomczak s. 61-74
Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w roku "niewyborczym" 2012 Wojciech Peszyński s. 75-90
Głosowanie ekonomiczne w Polsce z perspektywy deklaracji wyborców Karolina Tybuchowska-Hartlińska s. 91-100
Głosowanie ekonomiczne w Polsce : koniec modelu tranzycyjnego? Waldemar Wojtasik s. 101-118
"Political campaigning, elections and the Internet : comparing the US, UK, France and Germany", Darren G. Lilleker, Nigel A. Jackson, London-New York 2011 : [recenzja] Katarzyna Stelmach Nigel A. Jackson (aut. dzieła rec.) Darren G. Lilleker (aut. dzieła rec.) s. 119-127
"Kobiety, wybory, polityka", red. Małgorzata Fuszara, Warszawa 2013 : [recenzja] Joanna Podgórska-Rykała Małgorzata Fuszara (aut. dzieła rec.) s. 128-134
"Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1989-2011", Krzysztof Kowalczyk, Szczecin 2012 : [recenzja] Zuzanna Osmólska Krzysztof Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 135-138
Sprawozdanie z II Zjazdu Katedr i Zakładów Systemów Politycznych Katarzyna Kobielska s. 139-144