Tytuł Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
ISSN 2083-327X
Wydawca Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
2013, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Mariusz Kolczyński Zbigniew Widera s. 9-10
Blogi internetowe polityków a identyfikacje partyjne Jarosław Wichura s. 11-23, 149-150
Strażnik demokracji czy relikt przeszłości? : dyskusje nad zasadnością stosowania ciszy wyborczej Marcin Zaborski s. 150, 25-41
Dylematy i doświadczenia funkcjonowania sejmowych komisji śledczych w Polsce Kinga Jaruga Żaneta Krawczyk-Antońska s. 150-151, 43-58
Wizerunek Górnego Śląska i Ślązaków w kategoriach rozwoju gospodarczego i pracowitości a postawy polityczne Polaków Łukasz Wojtkowski s. 151, 59-68
Kadencyjność funkcji prezydenta miasta/burmistrza Zbigniew Widera s. 151-152, 69-80
Samorządność a przynależność partyjna Magdalena Faracik-Nowak Mariusz Kolczyński s. 152, 81-91
Prawo do udziału w wyborach na szczeblu lokalnym jako forma partycypacji politycznej imigrantów : Polska na tle innych krajów europejskich Monika Trojanowska-Strzęboszewska s. 153, 93-114
O politologii wśród politologów : II Ogólnopolski Kongres Politologii Żaneta Krawczyk-Antońska s. 115-121
"Polityka - media - manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989 roku", Aleksandra Seklecka, Toruń 2011 : [recenzja] Katarzyna Miętkiewicz Aleksandra Seklecka (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce", Dorota Piontek, Poznań 2011 : [recenzja] Dorota Piontek Olga Wadowska s. 125-129
"Era Facebooka. Wykorzystaj sieci społecznościowe do promocji, sprzedaży i komunikacji z Twoimi klientami", Clara Shih, Gliwice 2012 : [recenzja] Magdalena Faracik-Nowak Clara Shih (aut. dzieła rec.) s. 130-144
Spis tabel, wykresów i rysunków s. 145-147