Tytuł Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
ISSN 2083-327X
Wydawca Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
2011, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7-9
Zachowania wyborcze obywateli w 2010 roku Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 11-29
Stosunek Polaków do wydarzeń posmoleńskich w perspektywie deklarowanych preferencji politycznych Kinga Jaruga Żaneta Krawczyk s. 31-53
Preferencje polityczne a opinia publiczna Magdalena Marzec Jarosław Wichura s. 55-77
Dylematy Wyborcy : czynniki wpływające na zachowania wyborcze w kampanii prezydenckiej i samorządowej w 2010 roku Robert Alberski s. 79-99
Indywidualizm versus wspólnotowość Danuta Karnowska s. 101-120
Symboliczne formy władzy Agnieszka Kampka s. 121-144
Makiawelizm jako osobowościowy predykator zachowań wyborczych Irena Pilch s. 145-163
Osobowościowe predykatory zachowań wyborczych : rozważania w kontekście modelu „Wielkiej Piątki” Agnieszka Turska-Kawa s. 165-186
Przywódcy polskich partii politycznych Łukasz Tomczak s. 187-204
Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej Waldemar Wojtasik s. 205-226
Kandydat czy partia? : w poszukiwaniu determinant zachowań wyborczych elektoratu Wojciech Peszyński s. 227-247
Wybrane elementy marketingu politycznego jako determinant decyzji wyborczych elektoratu w trakcie kampanii wyborczych Zbigniew Widera s. 249-268
Opinia wyborców o integracji Polski z Unią Europejską a preferencje i aktywność wyborcza Julia Liszkowska s. 269-286