Tytuł Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
ISSN 2083-327X
Wydawca Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
2015, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Robert Alberski Zbigniew Widera s. 7-8
Polski wyborca w perspektywie modelu głosowania retrospektywnego Waldemar Wojtasik s. 9-21
Wyborcy polskich partii politycznych wobec problemu rozwarstwienia społecznego Łukasz Tomczak s. 23-35
Czynnik gospodarczy jako predyktor zachowań wyborczych Agnieszka Turska-Kawa s. 37-50
Partycypacja polityczna w Polsce Karolina Tybuchowska-Hartlińska s. 51-70
Obywatelskie kompetencje polityczne a wybrane motywy podejmowania decyzji wyborczych Robert Alberski Danuta Plecka s. 71-86
Głosowanie elektroniczne jako alternatywna metoda uczestniczenia w wyborach - opinie Polaków Magdalena Musiał-Karg s. 87-107
Społeczne postrzeganie instytucji recall i weta ludowego w warunkach polskich Maciej Marmola s. 109-120
Poparcie kandydata przez lidera partii a decyzje wyborców : adania elektoratu Agnieszka Łukasik-Turecka s. 121-132
Reklama negatywna i wizerunkowa w odbiorze polskiego elektoratu Agata Olszanecka-Marmola s. 133-146
Siła celebrytów w kampanii wyborczej Tomasz Olczyk s. 147-157
Demokracja lokalna a idea ograniczenia liczby kadencji wójtów : burmistrzów, prezydentów miast Janina Kowalik s. 159-176
Wybór opcji czy osoby? Determinanty zachowań wyborczych mieszkańców województwa podkarpackiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w świetle badań empirycznych Dominik Szczepański s. 177-194
Summaries s. 195-201