Tytuł Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
ISSN 2083-327X
Wydawca Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
2009, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 3-6
Postawy, zachowania i decyzje polityczne jako przedmiot badań empirycznych Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 7-22
Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005-2009 Robert Alberski s. 23-37
Preferencje prezydenckie w ujęciu profilowym Bartosz Szwejkowski s. 39-55
Społeczne oddziaływanie strategii tworzenia list wyborczych Wojciech Peszyński s. 57-77
Identyfikacje partyjne a preferencje w zakresie kształtu systemu politycznego w Polsce Jarosław Wichura s. 79-99
Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych Agnieszka Turska-Kawa s. 101-121
Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidentyfikacji lewicowo-prawicowych Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik s. 123-138
Identyfikacja lewica-prawica i jej rozumienie w przestrzeni kulturowej Danuta Karnowska s. 139-151
Kwestie ekonomiczne jako czynnik dyskrepancyjny identyfikacji politycznych Waldemar Wojtasik s. 153-172
Poglądy na kwestie socjalne i ich wpływ na polską scenę polityczną Janusz Okrzesik Krzysztof Stecyk s. 173-193
Poparcie dla demokracji i integracji z Unią Europejską w perspektywie deklarowanych preferencji partyjnych Tomasz Okraska s. 195-211
Polacy wobec jednomandatowych okręgów wyborczych Jan Wolnicki s. 213-226
Uczestnictwo Polaków w praktykach religijnych i ich ocena roli Kościoła w życiu publicznym Magdalena Marzec s. 227-253