Tytuł Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
ISSN 2083-327X
Wydawca Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
2014, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Czech Republic 2014 European Parliament Election : Voters Gone out, New Parties in Petr Kaniok s. 7-20
European Elections in Croatia Tihomir Cipek s. 21-37
European Parliament Elections in Lithuania : Populist Competition in the Shadow of the Presidential Vote Gintaras Aleknonis s. 39-56
The 2014 European Elecions in Romania Toma Burean Gabriel Bădescu Horia Lupu s. 57-76
The 2014 European Parliament Elections in Slovenia : Hardly any Novelty Tomaž Deželan Alenka Krašovec s. 77-96
European Parliament Elections in Poland in 2014 Dominik Szczepański s. 97-110
Voter Turnout in the 2014 European Parliament Election in Poland Karol Chwedczuk-Szulc Mikołaj Cześnik Mateusz Zaremba s. 111-128
Candidate Selection in the 2014 European Parliament Election in Poland Jarosław Flis Waldemar Wojtasik s. 129-143
Accountability and the European Parliament Elections : the Illusion of Supranational Accountability Katarzyna Kobielska s. 145-165
Positioning Strategies of Polish Political Parties in the 2014 European Parliament Election Marzena Cichosz s. 167-179
The Specifity of Electoral Volatility in European Parliament Elections Agnieszka Turska-Kawa s. 181-191
Equal or not? : on the Material Aspect of Equality of European Parliament Elections in Poland Rafał Glajcar s. 193-217