Tytuł Tematy i Konteksty
ISSN 2299-8365
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Tematy i Konteksty
2015, Numer 5 (10)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Implozja (nowej) prozy Jolanta Pasterska s. 11-17
Post-fenomenologiczna narracja w powieści "Bieguni" Olgi Tokarczuk Barbara Trygar s. 18-30
Twórca wobec przestrzeni i czasu : przyczynek do rozważań o filozofii mobilności Andrzeja Stasiuka Wiesław Setlak s. 31-45
„Patrząc na mapę, spoglądam w nicość”… : wokół melancholii i nudy w wybranych tekstach prozatorskich Andrzeja Stasiuka Jacek Lech s. 46-59
Oko Innego w powieści "Niskie Łąki" Piotra Siemiona Janusz Pasterski s. 60-66
Polska powieść polityczna u progu XXI wieku : o prozie Bronisława Wildsteina Kamila Kania s. 67-84
Za kulisami współczesnej Polski : transformacje projektu quasi-publicystycznego cyklu w najnowszych powieściach Bronisława Wildsteina Arkadiusz Luboń s. 85-94
Z okruchów przeszłości : o opowiadaniu Mała Nusia z misiem Piotra Guzego Marcelina Janisz s. 95-104
Stosunki polsko-żydowskie na przykładzie powieści "Dybuk" Marka Świerczka : perspektywa antropologiczna Magdalena Dul-Kuźniar s. 105-125
Homo holocaustus, czyli holocaustowe doświadczenia autobiograficzne kobiet Natalia Żórawska s. 126-141
Pamięć przeszłości versus Historia : o "Lodzie" Jacka Dukaja Piotr Gorliński-Kucik s. 142-153
Fantastyka i parafrazy : o dyskursie pamięci w twórczości pisarzy młodego pokolenia : Łukasz Orbitowski "Widma" (2012) i Paweł Demirski "Niech żyje wojna!" (2011) Anna Rutka s. 154-174
Reaktywacje dziewiętnastowieczności w najnowszej literaturze popularnej Dariusz Piechota s. 175-184
Ścieżki dostępu : popularna proza kobieca i krytyka Dariusz Nowacki s. 185-193
Proza Katarzyny Tubylewicz Magdalena Boczkowska s. 194-203
Bez znieczulania : o trudnych relacjach rodzinnych : Kaja Malanowska "Patrz na mnie, Klaro Grażyna Maroszczuk s. 204-211
Współczesna manekinka : o bohaterce "Zaplecza" Marty Syrwid Bożena Fąfara s. 212-220
„Trafieni” : AIDS w polskiej literaturze najnowszej : na wybranych przykładach Katarzyna Winnicka s. 221-231
„Ostatni zgasi światło” : polska proza po 2000 roku wobec problemu migracji unijnej Agnieszka Nęcka s. 232-238
Impresje zaoceanicznego czytelnika Roman Sabo s. 239-245
O wyglądzie stołów pańskich i chudopacholskich w powieściach saskich J.I. Kraszewskiego słów kilka Aleksandra Modlińska s. 246-257
Moje najdroższe kobiety : o kobietach w życiu Adolfa Dygasińskiego na podstawie epistolografii Magdalena Niekra s. 258-272
Satyra w poezji Jana Raka : rekonesans Anna Patryło s. 273-280
Problem „polskości” w londyńskich pismach studenckich : „Życie Akademickie” – „Kontynenty” Rafał Moczkodan s. 281-305
Kiemlicze pomogli : o Sienkiewiczowskich odniesieniach w prozie Karola Olgierda Borchardta Joanna Rusin s. 306-310
Conrad’s Lord Jim and Dostoevsky’s Crime and Punishment : Contrastive Axiologies Andrzej Busza s. 311-320
"Posięście” wiedzy : "Opętanie" Antonii Susan Byatt jako filologiczna powieść uniwersytecka Anna Skubaczewska-Pniewska s. 321-332
Wiwisekcja duszy niemieckiej w powieści "Trzecie królestwo" Andrzeja Kuśniewicza Grzegorz Supady s. 333-343
Die DDR in einer Autobiographie : zu Werner Heiduczeks "Die Schatten meiner Toten" Grzegorz Jaśkiewicz s. 344-363
Od szamańskiego transu do śmierci : rozważania na marginesie intymnych zapisków, listów i wierszy Marilyn Monroe Katarzyna Grzyb s. 364-375
Prawie dla wszystkich, ale i prawie nikt skorzysta Radosław Sioma Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 376-389
Krytyka "Wiadomości" Marcin Lutomierski Rafał Moczkodan (aut. dzieła rec.) s. 390-394
Manierysta w nowoczesności Magdalena Rabizo-Birek Andrzej Niewiadomski (aut. dzieła rec.) s. 395-401
Reytan : lekcja ciemności, która wraca echem żywym Gustaw Ostasz Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 402-407
Praca ważna i doniosła Rafał Moczkodan Swietłana Czerwonna (aut. dzieła rec.) s. 408-413
Dwie rozmowy o Józefie Wittlinie : rozmowa pierwsza : o Józefie Wittlinie z jego córką, Elżbietą Wittlin Lipton, rozmawia Ewa Wielgosz Elżbieta Wittlin Lipton Ewa Wielgosz s. 414-422
Dwie rozmowy o Józefie Wittlinie : rozmowa druga : powroty do Polski śladami ojca : z Elżbietą Wittlin Lipton rozmawia Ewa Wielgosz Elżbieta Wittlin Lipton Ewa Wielgosz s. 422-431
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej w Wiśle "Literatura obu Ameryk II” Anna Fiedeń s. 432-435
Konferencja naukowa "I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia” Anna Jamrozek-Sowa s. 436-439
Profesor Florian Śmieja doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Jolanta Pasterska s. 440-441
Anons kolejnego numeru "Tematów i Kontekstów” : "Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne : swojskość i uniwersalizm" Grzegorz Trościński s. 442-443
Errata do czwartego numeru "Tematów i Kontekstów" (2014) s. 444