Tytuł Tematy i Konteksty
ISSN 2299-8365
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Tematy i Konteksty
2014, Numer 4 (9)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dawne piśmiennictwo religijne : inspirujące i nadal odkrywane dziedzictwo Grzegorz Trościński s. 13-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pius vates Andrzej Borowski s. 22-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie : czterysta pięćdziesiąte „urodziny” Biblii Brzeskiej – i co dalej? Wacław Walecki s. 32-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
List dedykacyjny Mikołaja Radziwiłła jako program ideowy Biblii Brzeskiej : wokół humanistycznych kontekstów i uwarunkowań studiów biblijnych Tomasz Nastulczyk s. 36-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Nazacniejsza Pieśń Salomonowa", czyli "Pieśń nad pieśniami" w przekładzie Biblii Brzeskiej Michał Gołębiowski s. 46-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Forma typograficzna Biblii Brzeskiej na tle druków szesnastowiecznych Klaudyna Szewczyk s. 54-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zbożni rycerze Wacława Potockiego i ich pierwowzory : wybrane przykłady Krystyna Krawiec-Złotkowska s. 67-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dawne i nowe treści w "Modlitwie za Ojczyznę" : według ks. Piotra Skargi Jan Okoń s. 90-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Bezoar z łez ludzkich czasu powietrza morowego" Walentego Bartoszewskiego jako przykład „recepty dusznej i cielesnej” na czas zarazy Monika Pasek s. 112-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
O religijnym piśmiennictwie „zegarowym” w polskich drukach z XVII i XVIII wieku Anna Malińska s. 137-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kilka uwag o "Pieśniach nabożnych" Franciszka Karpińskiego : aspekty językowe i kulturowe Kazimierz Ożóg s. 154-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ludzkie pragnienia, trudy i obawy w oświeceniowych modlitwach poetyckich Małgorzata Marcinkowska s. 170-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Twórczość Jakuba Suszy : kartka z dziejów literatury unickiej w Rzeczypospolitej XVII wieku Wiesław Pawlak s. 191-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jan Alan Bardziński – dominikanin, kaznodzieja, tłumacz : próba nakreślenia sylwetki twórczej Radosław Rusnak s. 203-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich : część pierwsza : pieśni z kancjonału L 1642 Grzegorz Trościński s. 225-249
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Sanctissimum", zmysły i retoryka : wierszowany cykl z końca XVII wieku o tajemnicy Eucharystii autorstwa studentów kolegium jezuickiego w Orszy Roman Krzywy Aldona Sieradzka s. 250-267
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tryumf Taidy ogłoszony : o diariuszu obłóczyn u dominikanek lwowskich księżnej Teofili Wiśniowieckiej w 1753 roku Michał Kuran s. 268-290
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Mnie wiara jest widzeniem i za wszystkie mi z rozumu i zmysłów wywody stoi” : Rok Święty w świetle "Kazania na Miłościwe Lato abo Jubileusz" Piotra Skargi Maria Wichowa s. 291-305
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce elogium w wybranych ukraińskich traktatach retorycznych z końca XVII i z pierwszej połowy XVIII wieku Olga Cyganok s. 306-317
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uczony i święty : chrystianizacja wizerunków mędrców dawnych w "Żywotach filozofów" Marcina Bielskiego Estera Lasocińska s. 318-328
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postać Bedy Czcigodnego w polskim piśmiennictwie religijnym XVI–XVIII wieku Bernadetta Puchalska-Dąbrowska s. 329-342
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prognostyki w świetle wiary i rozumu : z religijnych aspektów "Informacyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego Grzegorz Raubo s. 343-355
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obrazy biczowania Chrystusa w wybranych mesjadach pasyjnych z XVII wieku Monika Drożdżewicz s. 356-379
  Zacytuj
 • Udostępnij
Powstawanie lokalnych kultów maryjnych i świętych patronów na Rusi Czerwonej po najazdach tatarskich jako dyskurs religijny w Rzeczypospolitej epoki nowożytnej Andrzej Gliwa s. 380-400
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przejawy sarmackiej religijności w relacjach cudzoziemców odwiedzających Rzeczpospolitą w XVIII wieku Dariusz Piotrowiak s. 401-412
  Zacytuj
 • Udostępnij
Olimp i Polska : religia w "Stefanie Czarnieckim" Kajetana Koźmiana Łukasz Zabielski s. 413-431
  Zacytuj
 • Udostępnij
Interpretacja projekcyjna : prusowska lektura "Zdań i uwag" Adama Mickiewicza Jarosław Ławski s. 432-444
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Male Gaze and Beyond : Edgar Allan Poe’s Female Characters Grzegorz A. Kleparski Barbara Niedziela s. 445-459
  Zacytuj
 • Udostępnij
Na marginesie edycji Baldego Maciej Pieczyński s. 460-467
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nauka w relacji Pigonia i jego korespondentów Julian Maślanka s. 468-477
  Zacytuj
 • Udostępnij
Xanadu – kraina hiperobfitości Dorota Korwin-Piotrowska s. 478-483
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z żałobnej karty : wspomnienie o Profesorze Józefie Nowakowskim Stanisław Uliasz s. 484-486
  Zacytuj
 • Udostępnij
Średniowieczne podłoże kultury pogranicza Artur Timofiejew s. 487-491
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830" : zwycięska publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego Roman Magryś s. 492-494
  Zacytuj
 • Udostępnij
Co kryje się za słowem quincunx? : rzecz o konferencji pt. „Stanisław Orzechowski – pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin” Roman Magryś s. 495-503
  Zacytuj
 • Udostępnij
VII Tydzień Polonistów na Uniwersytecie Rzeszowskim Karolina Kumka Damian Niezgoda Matylda Zatorska s. 504-506
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaproszenie do publikacji w piątym numerze „Tematów i Kontekstów” pt. "Polska proza nowa i najnowsza" Jolanta Pasterska s. 507-509
  Zacytuj
 • Udostępnij
Errata do trzeciego numeru „Tematów i Kontekstów” (2013) s. 510
  Zacytuj
 • Udostępnij