Tytuł Tematy i Konteksty
ISSN 2299-8365
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Tematy i Konteksty
2013, Numer 3 (8)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetyka (w) przyszłości Marek Stanisz Stanisław Uliasz s. 11-19
Życie pośmiertne poetyki Dorota Korwin-Piotrowska s. 20-34
Poetyka dawniej i dziś Teresa Kostkiewiczowa s. 35-44
Uczyć poetyk - dawnych i nowych! Seweryna Wysłouch s. 45-48
Poetyka jako chwyt Joanna Ślósarska s. 49-62
Poetyka jako dyskurs Edward Kasperski s. 63-77
Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze Magdalena Saganiak s. 78-96
Poetyka trzecia Jerzy Madejski s. 97-106
Czy można zapomnieć o poetyce? : w badaniach nad literaturą dawną Krzysztof Koehler s. 107-118
Poetyka jako instruktaż interpretacyjny : perspektywy wykorzystania aparatury pojęciowej nowożytnej wiedzy o literaturze w badaniach historycznoliterackich Maciej Pieczyński s. 119-134
Poetyka - estetyka - metafizyka Renata Gadamska-Serafin s. 135-163
Powieść autobiograficzna - kariera pojęcia Rafał Pokrywka s. 164-181
Poetyka i doświadczenie ekstremalne : o retoryce w pisaniu o GUŁagu Alfred Gall s. 182-194
Konceptualizacja w procesie interpretacji wersologicznej : na przykładzie "Majowych wojen" Marcina Świetlickiego Arkadiusz Sylwester Mastalski s. 195-210
Poetyka i e-literatura Elżbieta Winiecka s. 211-229
Poetyka i ludologia : badania literackie a studia nad grami Arkadiusz Luboń s. 230-243
Украинская литературная теория ХХ века в контексте идеи кризиса и смерти поэтики Ольга Червинская s. 244-265
От поэтики А. Потебни к теории интертекстуальности Роман Дзык s. 266-275
Poetyka w liceum... : zstąpmy na ziemię! Barbara Matusiak s. 276-280
"Wolałbym nie" - szkolne życie poetki Mirosław Skrzypczyk s. 281-287
Literatura : nieszczęśliwy polonista i płynna nowoczesność Mariusz Kalandyk s. 288-301
Kulturowy wymiar "Za kulisami" Cypriana Norwida Kazimierz Braun s. 302-313
Ideał szczęścia rodzinnego w powieści "Szczęście rodzinne" Lwa N. Tołstoja Anton Repoň s. 314-321
"Kontynenty" (marzec 1961 - grudzień 1966) Rafał Moczkodan s. 322-350
Kilka uwag o komunikacyjnych aspektach ironii w poezji Stanisława Barańczaka Kami Dźwinel s. 351-362
Szkoła Juliusza Nowaka-Dłużewskiego : powinowactwa historycznoliterackie Wojciech J. Podgórski s. 363-374
"Wir sind alle mehr oder weniger in Galizien geboren" Mieczysław Inglot s. 375-390
Niewygodny romantyk - zapomniana twórczość hrabiego Henryka Rzewuskiego Anna Marta Dworak s. 391-404
Nowa słowacka praca o Iwanie Turgieniewie Kazimierz Prus s. 405-409
Pasjans na dwóch Jolanta Pasterska s. 410-417
Biograficzne puzzle : czytając "Emigracje intymne" Agnieszki Nęckiej Arkadiusz Luboń s. 418-424
Konferencja naukowa "Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii" Anna Marta Dworak s. 425-429
Profesor Andrzej Busza laureatem Nagrody Literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą za rok 2013 Jolanta Pasterska s. 430-432
Jubileusz pięćdziesięciolecia polonistyki rzeszowskiej Janusz Pasterski s. 433-434
Konferencja naukowa "Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego" Arkadiusz Luboń s. 435-437
Uzupełnienie s. 438