Tytuł Tematy i Konteksty
ISSN 2299-8365
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Tematy i Konteksty
2012, Numer 2 (7)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwum polonisty: niefotogeniczne bogactwo Zenon Ożóg Marek Stanisz s. 7-11
"Carmen nuptiale" Jana Bielskiego jako przykład jezuickiej twórczości o charakterze okolicznościowym Małgorzata Mieszek s. 12-26
Listy Hugona Kołłątaja do księgarzy i wydawcy krakowskiego Jana Maja ze stycznia i lutego 1807 roku Marek Nalepa s. 27-53
Wypędzenie jezuitów z Imperium Rosyjskiego na podstawie fragmentów "Wygnańca z Białej Rusi" Jana Galicza Agata Demkowicz s. 54-69
Korespondencyjne spotkania Gabrieli z Güntherów Puzyniny i Katarzyny z Lipińskich Lewockiej Maria Berkan-Jabłońska s. 70-90
Wybór listów Ewy Felińskiej z lat 1840-1855 Małgorzata Cwenk s. 91-106
Zagadnienia i zagadki edytorskie w rękopisach Bolesława Leśmiana Dariusz Pachocki s. 107-124
Nieznane juwenilia Kazimierza Wierzyńskiego Artur Truszkowski s. 125-131
O listach Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego : kilka uwag na marginesie przygotowania edycji krytycznej Beata Dorosz s. 132-150
Korespondencja między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem Ryszard Zajączkowski s. 151-173
Siedleckie rekolekcje : ks. bp Ignacy Świrski - prof. Stanisław Pigoń Czesław Kłak s. 174-198
Refleksje Karola Olgierda Borchardta o zawodzie nauczyciela : listy pisarza do "Zosi" Joanna Rusin s. 199-208
Anna Libera "Krakowianka" : narodowość i regionalizm Edyta Gracz-Chmura s. 209-222
Recepcja utworów Walerego Łozińskiego Ewa Niwińska-Lipińska s. 223-253
Dialogi pisarzy młodopolskich z "Lillą Wenedą" Juliusza Słowackiego Iwona E. Rusek s. 254-263
Samotność nad kartką papieru : Dąbrowska jako epistolografka Ewa Głębicka s. 264-279
"Kontynenty - Nowy Merkuriusz" (styczeń 1959 - luty 1961) Rafał Moczkodan s. 280-293
"Z cierniem wbitym w serce" : Michała Zielińskiego droga do sławy Wojciech J. Podgórski s. 294-324
Syberia i Daleki Wschód w twórczości Igora Newerlego : pisarska wizja, oceny, dyskusje Adrian Uljasz s. 325-343
Topos dzieciństwa w świetle historii : ogólny zarys problemu w poezji nowoczesnej 1939-1989 Robert Mielhorski s. 344-371
"Promethidion" Cypriana Norwida i "List do artystów" Jana Pawła II, czyli rozważania o pięknie prawdziwym Renata Gadamska-Serafin s. 372-398
Tłumacz i tłumaczenie : kilka nienaukowych uwag o osobie i sposobie pracy tłumacza literackiego Ewa Makarczyk-Schuster Karlheinz Schuster s. 399-410
Literatura z pogranicza, czyli o niezwykłości wczesnego romantyzmu Agnieszka Kajmowicz s. 411-424
Krasiński i Mickiewicz - jedna epoka, dwa przeciwne światy Katarzyna Tercha s. 425-435
Konopnicka w kręgu rodzinnym Kazimierz Maciąg s. 436-442
"Ofelia wędrowna" - bliżej twórczości Marii Komornickiej Beata Walęciuk-Dejneka s. 443-448
Parę uwag o konferencji "Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce. Nowe (?) perspektywy badawcze" Roman Magryś s. 449-454
Międzynarodowa konferencja naukowa "Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju" Grażyna Filip Magdalena Patro-Kucab s. 455-461
Otwarcie Centrum Języka i Kultury Polskiej w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) Jolanta Pasterska s. 462-464
Zaproszenie do publikacji w następnym numerze "Tematów i Kontekstów" pt. "Dzisiaj i jutro poetyki" Marek Stanisz s. 465-468