Tytuł Tematy i Konteksty
ISSN 2299-8365
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Tematy i Konteksty
2016, Numer 6 (11)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Swojskość i uniwersalizm : z wybranych zagadnień staropolskiego i oświeceniowego piśmiennictwa religijnego Grzegorz Trościński s. 11-21
O "Biblii brzeskiej" – bloczek rocznicowy drugi Wacław Walecki s. 22-23
"Biblia brzeska" a Europa z perspektywy Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” działań o charakterze public relations Wacław Walecki s. 24-35
Warianty typograficzne "Biblii brzeskiej" Stanisław Siess-Krzyszkowski s. 36-59
Brzeskie potomstwo "Biblii Radziwiłłowskiej" : "Sprawy i słowa Jezusa Krystusa" oraz "Wtore księgi Łukasza świętego" Tomasza Falconiusa Justyna Siwiec s. 60-72
Prolegomena do badań nad "Katechizmem brzeskim" w świetle początków brzeskiej drukarni Aleksandra Kucharska Sylwia Sarzyńska Szymon Zuziak s. 73-82
Postać Atanazego Brzeskiego w świetle jego "Diariusza" : próba interpretacji Michał Gołębiowski s. 83-90
Męczeństwo siedmiu braci machabejskich i ich matki wobec chrześcijańskiej tradycji hagiogra cznej Radosław Rusnak s. 91-125
Między „świętą prawdą” a herezją – "Biblia w Wywodzie jedynowłasnego państwa świata" Wojciecha Dembołęckiego Piotr Czarczyński s. 126-139
„Tyś kształt człeka nad insze stworzenia ozdobił” : dobro stworzenia i zło grzechu w pieśniach psalmicznych "Niepróżnującego próżnowania" Wespazjana Kochowskiego Michał Gołębiowski s. 140-154
Jan Sobieski jako czytelnik "Biblii" w świetle "Listów do Marysieńki" Rafał Pawłowski s. 155-162
Koncept w kazaniu okolicznościowym "Pszczółka w bursztynie" Franciszka Sitańskiego Katarzyna Kaczor-Scheitler s. 163-177
Przed Bożym Sądem... : "Prawo z śmiercią, aniołami i niebem, abo Kazanie o Wniebowzięciu Panny Naświętszej" Samuela Brzeżewskiego Dariusz Dybek s. 178-203
Wymiar quasi-religijny polskich gazet ulotnych o batalii chocimskiej z 1621 r. i kilka przyczynków : przegląd wybranych zagadnień Radosław Sztyber s. 204-224
Tematyka religijna w dramacie jezuickim z połowy XVIII wieku : na przykładzie twórczości Jana Bielskiego Małgorzata Mieszek s. 225-237
Tragedia "Saul" Vittorio Alfieriego w adaptacji Wojciecha Bogusławskiego : rekonesans badawczy Liwia Purgał s. 238-253
"Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny" : glosy, hipotezy, interpretacje1 Andrzej Sulikowski s. 254-301
Taniec na Golgocie w medytacyjnym zbiorze "Plęsy Jezusa z aniołami" Marcina Hińczy Alicja Bielak s. 302-316
Utwory religijne Konstancji Benisławskiej a tradycja mistyki hiszpańskiej (św. Teresa z Ávili, św. Jan od Krzyża) Agata Demkowicz s. 317-329
Powiedziane i przemilczane : rzecz o katolicyzmie Ignacego Krasickiego na podstawie jego twórczości literackiej Roman Magryś s. 330-346
„Pociesz i mię tu na chwilę...” : problematyka religijna "Pieśni" Nikodema Muśnickiego SJ Adam Janiec s. 347-363
Zlecenia o tematyce religijnej realizowane w lwowskiej tłoczni gubernialnej w latach 1773–1800 Halina Rusińska-Giertych s. 364-384
Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich : część druga : winszujące kolędy klasztorne dla ksieni Marianny Siemianowskiej1 Grzegorz Trościński s. 385-406
„Lud «Koranu» – lud «Ewangelii»” : Norwid o genezie islamu i historii relacji chrześcijańsko-muzułmańskich Renata Gadamska-Serafin s. 407-441
Okulary Traugutta : z dziejów przedmiotu i motywu literackiego Joanna Rusin s. 442-452
Nowa książka o Pigoniu : słowo autora Czesław Kłak s. 453-464
Listy Kazimierza Wyki i Stanisława Pigonia do księdza Jana Wiśniewskiego w sprawie autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida Grzegorz Trościński s. 465-474
Związki literatury sowizdrzalskiej z subkulturą hip-hopu : intertekstualny dialog Beata Maciejczyk s. 475-482
Odyniec po drugiej stronie lustra Maciej Szargot Maria Makaruk (aut. dzieła rec.) s. 483-487
Po zagładzie Rzeczypospolitej Kazimierz Maciąg Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 488-493
Sienkiewicza przygody z literaturą „trzecią” Barbara Szargot Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz (aut. dzieła rec.) s. 494-497
W sukurs pamięci : kilka uwag o diariuszu i pamiętnikach Mieczysława Marcinkowskiego Wiesław Setlak Mieczysław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 498-502
Translatio studii i kontakty międzykulturowe w średniowieczu : słowo o V Kongresie Mediewistów Polskich w Rzeszowie Grzegorz Trościński s. 503-509
Podwójna przyjemność – spotkanie z Krystyną i Stefanem Chwinami Matylda Zatorska s. 510-513