Tytuł Studia Ceranea : journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
ISSN 2084-140X
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Ceranea : journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
2011, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From the Editorial Board Andrzej Kompa Karolina Krzeszewska Mirosław J. Leszka Kirił Marinow Georgi Minczew Małgorzata Skowronek s. 5-7
Kandaulos: the Testimony of Select Sources Katarzyna Gibel-Buszewska Maciej Kokoszko s. 11-22
John Chrysostom’s Tale on How Michael Vanquished Satanael – a Bogomil text? Georgi Minczew s. 23-53
The Monk versus the Philosopher: From the History of the Bulgarian-Byzantine War 894–896 Mirosław J. Leszka s. 55-70
The Perfect Ruler in the Art and Literature of Medieval Bulgaria Elka Bakalova s. 71-85
The Porphyry Column in Constantinople and the Relics of the True Cross Sławomir Bralewski s. 87-100
The First Witnesses : Martha, Longinus and Veronica in the Slavic Manuscript Tradition (Initial Observations) Małgorzata Skowronek s. 101-125
Constantinopolitan Charioteers and Their Supporters Teresa Wolińśka s. 127-141
Notes on the Cult of the Fifteen Tiberioupolitan Martyrs in Medieval Bulgaria Dimo Cheshmedjiev s. 143-155
In the Shackles of the Evil One: The Portrayal of Tsar Symeon I the Great (893-927) in the Oration ‘On the Treaty with the Bulgarians’ Kirił Marinow s. 157-190
A Lost Byzantine Chronicle in Slavic Translation Anna-Maria Totomanova s. 191-204
Tsar Samuel Against Emperor Basil II: Why Did Bulgaria Loose the Battle with the Byzantine Empire at the Beginning of the 11th Century Ivelin Ivanov s. 205-213
"Apokryfy syryjskie. Historia i przysłowia Achikara. Grota skarbów. Apokalipsa Pseudo-Metodego", trans. A. Tronina, ed. A. Tronina, M. Starowieyski : [recenzja] Małgorzata Skowronek Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) A. Tronina (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Борилов Синодик. Издание и превод", Иван Божилов, Анна-Mария Тотоманова, Иван Билярски, София 2010 : [recenzja] Jan Mikołaj Wolski Иван Билярски (aut. dzieła rec.) Иван Божилов (aut. dzieła rec.) Анна-Mария Тотоманова (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Literatura staroruska z elementami historii kultury dawnej Rusi", Urszula Wójcicka, Bydgoszcz 2010 : [recenzja] Zofia Brzozowska Urszula Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów [Disciples of the Apostles of the Slavs. The Seven Holy Men]", ed. Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew, Kraków 2010 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Kirił Marinow Georgi Minczew (aut. dzieła rec.) Małgorzata Skowronek (aut. dzieła rec.) Michał Zytka (tłum.) s. 226-228
"Svätí Slovanskí Sedmopočetníci", Andrej Škoviera, Bratislava 2010 : [recenzja] Georgi Minczew Andrej Škoviera (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim", ed. Mirosław J. Leszka, Teresa Wolińska, Warszawa 2011 : [recenzja] Błażej Cecota Teresa Wolińska Mirosław J. Leszka (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843–1261). Studia nad ikonografią uzbrojenia i ubioru", Piotr Łukasz Grotowski, Kraków 2011 : [recenzja] Piotr Łukasz Grotowski Teresa Wolińska s. 232-234
"The Emperor Zeno Religion and Politics", Rafał Kosiński, Cracow 2010 : [recenzja] Rafał Kosiński Mirosław J. Leszka Michał Zytka (tłum.) s. 235-236
"Из историята на българския език", Анна-Мария Тотоманова, София 2009 : [recenzja] Ivan Petrov Анна-Мария Тотоманова (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Abbreviations s. 239-242