Tytuł Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
ISSN 2080-9212
Wydawca Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
2010, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji i Wydawcy Dominik Szulc s. 7-8
Wstęp Urszula Augustyniak s. 9-12
Kto był mężem Katarzyny, domniemanej wnuczki ostatniego Piasta świdnickiego? : przyczynek do genealogii panów von Parchwitz Marek L. Wójcik s. 13-23
Nazwiska i przydomki szlachty historycznej ziemi bielskiej na Podlasiu motywowane nazwami heraldycznymi Piotr Złotkowski s. 24-35
Wykaz płatników podymnego w Lublinie z 1629 r. Dariusz Prucnal s. 36-48
Mennonici w Michelsdorfie Andrzej Kaproń s. 49-60
Dzieje rodu hrabiów Zamoyskich (gałąź na Podzamczu i Maciejowicach) – zarys problemu Mariusz Nowak s. 61-77
Nekrolog klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku Ewa Zielińska s. 79-125
Księgi metrykalne parafii podkrakowskich z XVI-XVIII w. Mateusz Wyżga s. 126-142
Метрические книги России XVII–нач. XX в. Dmitri Antonov Irina A. Antonova s. 143-164
Materiały do badań nad związkami rodzinnymi ludności żydowskiej w lubelskich miejskich księgach rachunkowych czasów saskich Michał T. Wójciuk s. 165-215
"Opole Lubelskie w świetle dawnych i współczesnych fotografii oraz dokumentów", Krzysztof Wierzyński, Lublin 2010 : [recenzja] Dariusz Szewczuk Krzysztof Wierzyński (aut. dzieła rec.) s. 217-219
Sesja poświęcona pamięci Profesora Włodzimierza Dworzaczka zorganizowana w 50. rocznicę publikacji Jego "Genealogii", Poznań 17 listopada 2009 r. Igor Kraszewski s. 221-224
Spotkanie promocyjne tomu I. "Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego", Lublin 29 listopada 2009 r. Dominik Szulc s. 225-231
"Genealogia w objęciach Amora" – II. konferencja Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego Marian F. Nowak s. 232-235
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne Piotr Glądała s. 237-243
Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych – warunki udostępniania i pozyskiwania Monika Krasińska s. 245-249