Tytuł Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
ISSN 2080-9212
Wydawca Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
2009, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Wydawcy Dominik Szulc s. 7-11
Geneza i recepcja "Genealogii" Włodzimierza Dworzaczka Zofia Janina Sprys s. 15-28
Oleśniccy herbu Radwan a Zamoyscy w XVI-XVII wieku Jacek Pielas s. 29-45
"Toldot Adam", czyli genealogia żydowska Andrzej Trzciński s. 46-68
Józef Aleksander Puchała, senator – kasztelan Królestwa Polskiego i jego potomkowie w XIX i na początku XX wieku Tomasz Osiński s. 69-89
Ludność parafii Szwelice (pow. makowiecki) na przełomie XIX i XX stulecia w świetle ksiąg metrykalnych Krzysztof Wiśniewski s. 90-106
Materiały do badań genealogicznych w zasobach Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL w Lublinie Artur Hamryszczak s. 109-135
Księgi metrykalne wołyńskie – stan zachowania, sposoby opracowania i warunki archiwizacji do chwili obecnej Waldemar Witold Żurek s. 136-141
Informacje biograficzne i genealogiczne w zespole Komisji Weryfikacyjnej 1. z Archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie Michał Wójciuk s. 142-148
"Katalog mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej", Władysław Piotr Wlaźlak, Kraków 2008 : [recenzja] Jan Kopiec Władysław Piotr Wlaźlak (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Census. The expert guide", Peter Christian, David Annal, Kew 2008 : [recenzja] Radosław Poniat David Annal (aut. dzieła rec.) Peter Christian (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Sesja naukowa "Lubelskie Wykłady z Genealogii, edycja pierwsza – Wybrane aspekty badań genealogicznych społeczności katolickiej i prawosławnej w Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich", Lublin 26 kwietnia 2009 r. Dominik Szulc s. 163-167
Sympozjum "Od genealogii do historii społecznej" na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 18 września 2009 r. Krzysztof Latocha s. 168-175
Sympozjum demograficzne "Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej. Ciągłość czy zmiana?" na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 16 września 2009 r. Radosław Poniat s. 176-180
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne Rafał Duszyca Dariusz Wolanin s. 183-185
Polskie Towarzystwo Genealogiczne Jacek Młochowski s. 186-188
Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej Piotr Gerasch s. 189-190
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne Marian F. Nowak s. 191-194
Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Barbara Cywińska s. 195-196
Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne Teresa Sekuła s. 197-198
Miejsca upamiętnienia walk i męczeństwa Polaków w czasie II wojny światowej na terenie Lublina Piotr Glądała s. 201-209
O przedmiocie genealogii i sposobie jej uprawiania słów kilka : praktyczny przewodnik po podstawowej literaturze, internetowych bazach danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz zasobach genealogicznych lubelskich archiwów i innych, dla amatorów genealogii z Lublina i nie tylko Piotr Glądała Dominik Szulc s. 210-218
Aby nowe "Prawo o aktach stanu cywilnego" było korzystne dla genealogów: raport z konsultacji społecznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Młochowski s. 219-221