Tytuł Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
ISSN 2080-9212
Wydawca Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
2011, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Ryszard Szczygieł s. 7-8
Wstęp Dominik Szulc s. 9-10
O badaniach genealogicznych nad polskim rycerstwem średniowiecznym : (zarys problematyki) Damian Kała s. 11-29
Franciszek Husarzewski – szlachcic nieubogi, czyli pomyłka historyka Bożena Popiołek s. 31-48
O nazwisku w jasnogórskim zabytku polskim z początku XVIII w. Aneta Majkowska s. 49-58
Kuczyńscy herbu Ślepowron linia "kasztelańska” : materiały genealogiczne z ksiąg metrykalnych i gazet XVII i XVIII w. Tomasz Jaszczołt s. 59-97
Testamenty i inwentarz Jadwigi i Marcina Mitkiewiczów – przyczynek do dziejów mieszczaństwa krakowskiego Marcin Gadocha s. 98-121
Metryka chrztu Henryka Wieniawskiego oraz nieudane próby jej odszukania przez Prof. Józefa Reissa i lubelską kurię biskupią latem 1926 r. : przyczynek do życiorysu kompozytora Piotr Rachwał Dominik Szulc s. 122-131
Pomordowani 30 sierpnia 1943 r. w parafii Ostrówki na Wołyniu Waldemar W. Żurek s. 132-168
Konferencja poświęcona księgom metrykalnym oraz innym źródłom do historii lokalnej, Kraków-Zielonki 8 kwietnia 2011 r. Mateusz Wyżga s. 169-172
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne Dominik Szulc s. 173-178
Metryki parafialne w Belgii : źródła do historii rodziny i nie tylko François Baptiste Annelies Coenen Lucie Verachten Piotr Rachwał (tłum.) Dominik Szulc (tłum.) s. 179-186
Indeksacja akt stanu cywilnego w Oddziale w Pułtusku Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Krzysztof Wiśniewski s. 187-191
Odkrycia archeologiczne w kryptach i na cmentarzu pobrygidkowskiego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie Rafał Niedźwiadek s. 192-202
Genealogia i genetyka – wspólny przedmiot badań, różne perspektywy Marcin Woźniak s. 203-228
Śp. Prof. dr hab. Józef Szymański (1931-2011) Tomisław Giergiel s. 229-235