Tytuł Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
ISSN 2080-9212
Wydawca Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
2014, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Dominik Szulc s. 17-19
Próba identyfikacji kręgu krewniaczego Świętosława pierwszego sędziego łukowskiego : przyczynek do genealogii i osadnictwa rodu Pobogów w ziemi czerskiej w średniowieczu Piotr Andrzej Dmochowski s. 21-43
Genealogia Kochanowskich z Kierzkowa od końca XV do połowy XIX wieku Dariusz Kupisz s. 44-67
Jan Tomasz Józefowicz (1662-1728) i jego antenaci Tomasz Błach s. 68-83
Najstarsi mieszkańcy parafii Opole (Lubelskie) w końcu XVIII w. i ich rodziny : próba weryfikacji wieku podanego w metrykach pochówków Piotr Szkutnik s. 84-104
Alegata - źródło do badań genealogicznych : aneksy z łowickich urzędów stanu cywilnego z lat 1808-1815 Grzegorz Trafalski s. 105-124
Dzieje przecławickiej linii hrabiów Wielopolskich w XIX-XX wieku – zarys problemu Mariusz Nowak s. 125-152
Szlacheckie kontrakty małżeńskie jako źródła do badań biograficznych i majątkowych na przykładzie intercyzy przedślubnej Antoniny Rzewuskiej i Piotra Miączyńskiego Anna Penkała s. 153-169
Specyfikacja kamienic i moderacje pogłównego Lublina z 1738 r. Michał Tomasz Wójciuk s. 170-278
Składka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r. Adam A. Pszczółkowski s. 279-305
Księgi metrykalne z czasów zaboru austriackiego w archiwach parafialnych w Lubelskiem - regulacje prawne, stan zachowania Piotr Rachwał s. 306-325
"Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie", t. 1, 2, opr. Marek Woliński, Szczecin 2011, 2014 : [recenzja] Piotr Andrzej Dmochowski Andrzej Sikorski Marek Woliński (aut. dzieła rec.) s. 326-340
"Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich", Wiesław Bondyra, Lublin 2015 : [recenzja] Urszula Kicińska Wiesław Bondyra (aut. dzieła rec.) s. 341-355
Noty o współautorach tomu s. 356-368
„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” – Informacja dla Autorów i Czytelników s. 369-374