Tytuł Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
ISSN 2080-9212
Wydawca Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
2012, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Jan Tęgowski s. 7-10
Wstęp Dominik Szulc s. 11-13
Legendy herbowe Krwawego Serca i Płotu – heraldyka a kultura historyczna szkockiego rodu Douglasów Wojciech Michalski s. 15-32
Ożarowscy herbu Rawicz – kariera na dworze Jagiellonów Agnieszka Nalewajek s. 33-54
Z badań nad związkami rodzinnymi w Polsce pierwszej połowy XVI w. : rzecz o rodzinie Krupów z Kamionki i jej przedmieścia Siedlisk Maciej Kordas s. 55-64
Społeczność Wielunia w pierwszej połowie XVI w. Tomasz Andrzej Nowak s. 65-83
Przyczynki do genealogii Żółkiewskich w XVI w. Jerzy Ternes s. 84-95
Kobieta w krakowskim przemyśle słodowniczo–piwowarskim doby wczesnonowożytnej w świetle testamentów i dokumentów podatkowych Sławomir Dryja s. 96-116
Najstarsze dokumenty opatowskie Artur Lis s. 117-150
Jerzy Szornel herbu Dołęga z Popkowic, sędzia ziemski lubelski i jego testament Anna Urszula Wnuk s. 151-175
"Rosa Bogu Y Ludziom Mila Y Przyiemna" – wizerunek Marcybelli Anny Hlebowiczównej Ogińskiej w świetle jej testamentu oraz mowy pogrzebowej Urszula Kicińska s. 176-194
Imiona śmierci: terminologia mortualna w księdze "Metryki" brygidek lubelskich Wiesław Felski Jarosław R. Marczewski s. 195-207
Адлерберги в России XVIII-XX вв. Станислав Богданов s. 208-229
Tabela prestacyjna z 1846 i dodatkowa z 1861 r. miasta Zaklikowa Tomasz Osiński s. 230-255
"Wieluński słownik biograficzny. T. 1", pod red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń 2012 : [recenzja] Jacek Majewski Z. Szczerbik (aut. dzieła rec.) Z. Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 256-257
Sprawozdanie z III Seminarium Genealogicznego "Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich", Gdynia, 8 października 2011 r. Tomasz Rembalski s. 258-261
Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce s. 262-266
Stowarzyszeni przeciwko zapomnieniu: w obronie cmentarza unickiego w Lublinie Janusz Piegza s. 267-272
Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie – dokument różnorodności kulturowej Lublina Hubert Mącik s. 273-276
Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła śś. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu (2011) : próba wskazania domniemanych anomalii i obiektów o charakterze sepulkralnym Lucjan Gazda Filip Jaroszyński Dariusz Kowalski Dariusz Prucnal s. 277-296
Zakładamy stowarzyszenie – formę aktywności społecznej i naukowej Dariusz Wolanin s. 297-302
Małopolska gałąź Skrzetuskich herbu Jastrzębiec Andrzej Skrzetuski Marek Skrzetuski s. 303-310
Noty o współautorach tomu s. 311-323