Tytuł Aspekty Muzyki
ISSN 2082-6044
Wydawca Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Aspekty Muzyki
2017, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pojęciu „muzycznego postmodernizmu” Marcin Krajewski s. 15-32
Intertekstualność, interdyskursywność, korespondencje — praktyki literackie Maciej Michalski s. 33-52
Uwagi o przydatności typologii strategii intertekstualnych Stanisława Balbusa do badań nad muzyką Magdalena Dziadek s. 53-70
Interlektura utworów-tekstów : wysłyszeć głosy innych Małgorzata Janicka-Słysz s. 71-84
Interteksty i archeteksty : tekst biblijny i kompozycje Magnificat XX i XXI wieku — studium wybranych przypadków Tomasz Kienik s. 85-104
Poetyka intertekstualna surkonwencjonalistów Anna Granat-Janki s. 105-118
Wykładnik intertekstualny, interpretant i znaczeniowa gra ― klucze do interpretacji muzyki Pawła Szymańskiego Violetta Kostka s. 119-140
Poziomy interpretacyjne struktur muzycznych intertekstualnie jawnych : na przykładzie III Symfonii Pawła Mykietyna Anna Nowak s. 141-156
Intertekstualne aspekty V Symfonii „Requiem, Bardo and Nirmanakaya” Philipa Glassa Joanna Miklaszewska s. 157-173
Organmistrzowski rodowód fortepianmistrzów Beniamin Vogel s. 177-194
Panorama romantycznej sonaty organowej Lech Kucharski s. 195-224
Egzemplifikacja przemian w budownictwie organowym I połowy XX wieku na podstawie wybranych instrumentów z terenu obecnego województwa lubuskiego Waldemar Gawiejnowicz s. 225-256
Dyspozycja organów Josepha Goebla w Archikatedrze Oliwskiej jako odzwierciedlenie XX-wiecznych nurtów w europejskiej muzyce organowej Jerzy Kukla s. 257-274
Muzyczne dedykacje organowe w muzyce francuskiej XX wieku Beata Kotłowska s. 275-292
"Tema con variazioni" Romualda Twardowskiego : przyczynek do dziejów muzyki organowej w PRL Maciej Babnis s. 293-319
V Międzynarodowa Konferencja „Analiza dzieła muzycznego. Historia — theoria — praxis”, Wrocław, 12–13 grudnia 2017 Ewa Schreiber s. 321-326
Noty o autorach s. 327-332