Tytuł Aspekty Muzyki
ISSN 2082-6044
Wydawca Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Aspekty Muzyki
2011, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Opera narodowa w orbicie wpływów Wagnera na przykładzie "Libuszy" Bedřicha Smetany Mateusz Andrzejewski s. 11-34
III Sonata "da camera" na fortepian Romana Bergera w kontekście jego teorii o teorii Teresa Błaszkiewicz s. 35-46
Czy muzyka jest symbolem porządku moralnego? : koncepcje Gisèle Brelet i Pascala Quignarda Anna Chęćka-Gotkowicz s. 47-61
Neoklasyczny idiom muzyki Tadeusza Kasserna Violetta Kostka s. 63-82
Libretto w przestrzeni kultury : o relacjach międzytekstowych na przykładzie "Diabłów z Loudun" Krzysztofa Pendereckiego Beata Kotłowska s. 83-100
Badania nad słyszeniem absolutnym u dzieci w wieku wczesnoszkolnym Alicja Kozłowska-Lewna s. 101-122
Kategoria "nowości" w polskich dyskusjach awangardowych przełomu lat 60. i 70. XX wieku publikowanych na łamach "Ruchu Muzycznego" Bogumiła Mika s. 123-139
Idee i wzorce muzyczne luteranizmu w zderzeniu z kulturą ludową Arleta Nawrocka-Wysocka s. 141-155
"Choral Lieder...mit Variationes" : kompozycje Johanna Ephraima Eggerta na carillon kościoła św. Katarzyny w Gdańsku Danuta Popinigis s. 157-179
Izotopia semantyczna i jej zastosowanie w badaniach nad orientalizmem muzycznym : możliwości i ograniczenia Renata Skupin s. 181-202
Pojęcie idealnej granicy w estetyce dzieła muzycznego Romana Ingardena Małgorzata A. Szyszkowska s. 203-225
Music collections from Gdańsk : Katalogi tematyczne gdańskich rękopisów muzycznych Barbara Długońska Danuta Popinigis Danuta Szlagowska Jolanta Woźniak s. 227-248
Przestrzenie wyobraźni muzycznej - od tonalności po atonalność: kształcenie słuchu: metoda - świadomość - notacja Alina Kowalska-Pińczak s. 249-250
XV Międzynarodowa Sesja Naukowa "Muzyka fortepianowa" Marek Podhajski s. 251-254
Słownik współczesnych kompozytorów polskich : wersja angielska Marek Podhajski s. 255-259
"Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej", Elżbieta Frołowicz, Gdańsk 2011 : [recenzja] Alicja Kozłowska-Lewna Elżbieta Frołowicz (aut. dzieła rec.) s. 261-264
"Musica Baltica. The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times", red. Jolanta Woźniak, Gdańsk 2010 : [recenzja] Marta Walkusz Jolanta Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 265-269
Noty o autorach s. 271-278